sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Què és el DNI Permanent i com sol·licitar-lo?

Dni permanent

Tens 70 anys? A partir d'aquesta edat ja no hauràs de renovar més el DNI ja que se't concedeix un document amb validesa permanent. T'expliquem que has de fer per tenir-ho.

Què és el DNI Permanent

El DNI (Document Nacional d'Identitat) o conegut normalment com a carnet d'identitat, és un document oficial emès per la Direcció General de Policia, és a dir, des del Ministeri d'Interior. Serveix per a acreditar la identitat i dades personals que apareixen del titular del document. Amb la modernització de la societat i el sorgiment d'internet, en el 2006 el DNI va evolucionar i ara és electrònic per a poder facilitar tràmits a la xarxa.

El DNI és un document personal i intransferible i és l'únic document que té valor suficient per acreditar la identitat d'algú. A més, se li assigna un número personal.

La llei obliga a totes les persones amb 14 anys a tenir el document de identificació i poden ser sancionades si no es compleix. Les persones menors no ho necessiten excepte que surtin del país, llavors s'ha de fer el tràmit.

Documentació renovació document de indentitat

Quan una persona de l'autoritat demana la identificació, les persones tenen l'obligació de presentar-la. Si no es porta al damunt, es pot mostrar un altre document semblant (com ara el permís de conduir). Si no fos possible, les autoritats poden considerar necessari realitzar la identificació corresponent a la comissaria.

A quina edat es pot sol·licitar el DNI permanent?

El DNI s'ha de renovar periòdicament en un interval de temps que varia en funció de l'edat. Aquests són els períodes a tenir en compte:

 • De 0 a menors de cinc anys: cada dos anys.
 • De 5 a 29 anys: cada 5 anys.
 • De 30 a 69 anys d'edat: cada deu anys.
 • A partir dels 70 anys el titular té el DNI permanent per a persones grans, per la qual cosa no ha de renovar-lo mai més.

DNI permanent per a persones amb discapacitat

En casos excepcionals, persones més grans de 30 anys poden sol·licitar el DNI permanent en cas que tinguin la condició de gran invàlid o gran invalidesa i necessitin atenció constant. L'administració estudia la sol·licitud i, si hi ha una perduda funcional o anatòmica i una dependència en la vida diària, llavors se'ls concedeix el DNI permanent.

Gran invalidesa acreditació personal

Gràcies a això, aquestes persones s'eviten haver de traslladar-se a la policia nacional per a poder renovar el DNI. A més, també es facilita les tasques de les persones cuidadores, ja que, possiblement, el trasllat de la persona amb gran invalidesa és molt complex. També és possible que la persona cuidadora vagi en nom d'aquesta persona si es realitza la sol·licitud i es presenta un informe mèdic conforme té una invalidesa.

Requisits per tenir el DNI Permanent

Com hem comentat, per tenir el DNI permanent, s'ha de tenir 70 anys o més. També ho poden sol·licitar, de manera excepcional, persones amb una gran discapacitat reconeguda que siguin majors de 30 anys. Aquestes persones rebran el document amb una data d'expedició de DNI permanent.

DNI mòbil en poblacions sense comissaria de policia

Una altra opció, per a persones amb discapacitat que han de renovar el DNI que resideixen en una població sense comissaria és el Servei de desplaçament de DNI Mòbil. Aquest servei és exclusiu per a localitats sense comissaries i per a persones amb discapacitat que no poden desplaçar-se. En aquest cas, un equip pot anar al domicili o a un centre sanitari.

Per poder fer la sol·licitud del tràmit al domicili es necessita la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud amb la informació emplenada.
 • Fotografia de la persona que vol renovar el DNI.
 • Certificat d'un metge conforme aquesta persona no pot moure's de la seva residència per culpa de la seva malaltia o condició física.

Com saber si el meu DNI és permanent

Quan una persona rep el DNI permanent, en el document oficial, concretament en la informació del període de validesa, consta la data de 99-99-9999. Amb això la persona sap que ja no ha de renovar-ho mai més. Aproximadament, segons l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya hi ha 6.600.000 persones de més de 70 anys que ja no necessiten renovar el DNI (dades del 2019).

Document d'identitat nacional

On sol·licitar el DNI Permanent

Per tramitar el DNI permanent has de demanar cita com sempre a una oficina de la comissaria de policia. Les persones grans de 70 anys, quan vagin a fer la renovació del DNI, aquest ja es tramitarà com a permanent.

Si has de renovar el Document Nacional d'Identitat, recorda que has de portar la següent documentació:

 • El DNI anterior.
 • Fotografia de la cara de la persona (sense ulleres o altres elements que puguin tapar la cara).
 • En cas de canvi de domicili: certificat d'empadronament expedit durant els 3 mesos anteriors a la renovació.
 • Certificat del Registre Civil emès durant un màxim dels 6 mesos anteriors a la renovació, només en cas que hagin variat les dades de filiació.
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu