sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Què és la cofosi d'oïda o anacúsia

Cofosi o sodera profunda

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya hi ha 1.230.000 de persones amb una discapacitat auditiva de diferent grau i tipus. D'elles, un percentatge molt reduït tenen sordesa total o, cofosi.

Què és la Cofosi o anacúsia?

La cofosi o anacúsia és la pèrdua total d'audició, és a dir, l'individu no percep cap so. Això és una condició molt atípica perquè hi ha molt poca gent que tingui sordesa profunda, normalment la majoria de les persones amb problemes auditius solen percebre algun so.

Les raons per adquirir cofosis són variades, pot ser des d'una condició genètica a ser adquirida a causa d'una malaltia, traumatisme o exposició prolongada a sorolls. Algunes persones poden desenvolupar anacúsia a causa d'alguna medicació que han pres que ha afectat el nervi auditiu.

Com es produeix l'audició?

L'audició es produeix quan es transformen les ones sonores que viatgen per aire en senyals elèctriques en el cervell que viatgen mitjançant el nervi auditiu. L'oïda humana es divideix en tres parts: l'oïda externa, mitjana i interna.

A l'oïda externa es troba el canal auditiu per on viatgen les ones sonores fins a arribar al timpà. Quan arriben les ones al timpà aquest vibra i el transmet als ossets (anomenats martell, enclusa i estrep) que hi ha en l’oïda mitjà.

Com és l'orella per dins

Els ossets amplifiquen les vibracions de les ones de so i arriben fins a la còclea, en l'oïda interna, on hi ha un líquid que vibra i transmet la informació cap a la membrana basilar. En aquesta membrana hi ha cèl·lules ciliades que es mouen a partir del moviment de la membrana. Finalment, es fa arribar la informació al nervi auditiu.

Tipus de cofosi

Depenent d’on es presenta la deficiència auditiva varia el tipus de cofosi. La cofosi és unilateral quan es presenta en només una orella, mentre que si es presenta a tots dos es diu cofosi bilateral. Es parla de discapacitat auditiva quan aquest problema afecta la qualitat de vida.

Es considera que una persona té discapacitat auditiva quan la pèrdua d'audició és superior a 25dB. Segons l'OMS (l'Organització Mundial de la Salut), és a partir d'aquest grau de sordesa que la persona té problemes per portar una vida normal i és en aquest moment que s'enfronta a barreres comunicatives importants. La pèrdua total d'audició és una condició molt rara, ja que normalment les persones poden percebre algun so.

A més, en funció de l'edat del pacient pot afectar en el desenvolupament del llenguatge. Això ocorre especialment en nens de menors de 2 anys, ja que és en aquesta edat quan es desenvolupen habilitats del llenguatge.

Existeixen diferents tipus de discapacitat auditiva. D'una banda, tenim els problemes d'audició adquirits abans o després d'aprendre a parlar. D'altra banda, tenim els problemes adquirits per una lesió ja sigui en la part interna, en els nervis de l'oïda, en el conducte de l'orella, en la percepció o en la transmissió del so extern i mitjà.

nena amb problemes d'audició

Causes de la cofosis

Les causes de la cofosi o de l'anacúsia poden ser congènites o produïdes per factors externs. En cas de ser congènites aquestes es produeixen durant el desenvolupament del fetus en el ventre de la mare, ja sigui per alteracions durant la formació o bé per factors genètics.

Les raons externes poden ser molt variades: lesió o infecció auditiva, mal ús de medicaments, traumatisme cranioencefàlic o exposició a sorolls molt elevats i en períodes continuats.

Una malaltia comuna és la síndrome de ménière, un trastorn que afecta a l'orella interna. Provoca marejos, sons de rugit anomenat tinnitus, pèrdua d'audició que apareix i desapareix i sensació de pressió o dolor a l'oïda. No existeix una cura i solament es pot controlar la malaltia amb medicació contra els marejos i controlant l'alimentació.

Audiometria

Com saber si tens cofosi

Per detectar si tens pèrdua d'audició és important fer les proves corresponents d'audiometria completa. Aquesta prova consisteix a escoltar diferents sons que variïn en volum o força (també dit intensitat) i la vibració d'ones sonores (també nomenat to).

La intensitat del so es mesura en decibels, per exemple, murmurar es troba en 20dB, la música dels concerts està entre 80 i 120 dB i el motor d'un jet de 140 a 180 dB. A la vegada, el to es mesura per cicles per segon o Hertz, els greus estan entre 50 i 60 Hz. Tingues en compte que el rang d'audició dels humans és de 20 a 20,000Hz i alguns animals poden arribar a 50,00 Hz. Una conversa normal sol estar entre 500 i 3,000Hz.

Tractaments i solucions de la cofosi

La cofosi o l'anacúsia, a vegades, pot ser reversible. Això dependrà de l'origen de la lesió. En funció de l'origen de la pèrdua d'audició el metge especialista oferirà una solució o una altra.

Per a la cofosi irreversible s'intenta revertir el problema amb audiòfons i, en alguns casos, també amb osteointegrats o un implant coclear. L'ús de l'un o l'altre depèn del tipus d'anacúsia (unilateral o bilateral), l'origen de la lesió i l'edat de la persona.

La salut auditiva és molt important i els centres auditius t'ofereixen moltes solucions per afrontar la pèrdua auditiva. Un audiòfon a l'oïda pot oferir tornar a interactuar normal amb les persones del teu entorn. També els implants coclears o una pròtesi auditiva pots canviar radicalment la vida d'una persona.

* Aquest article és orientatiu i en cap cas substitueix la informació que pugui donar un professional sanitari.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu