sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Què és l'informe mèdic de síntesi i invalidesa?

Informe mèdic de síntesis

L'informe mèdic de síntesi és un document molt important per poder accedir a una pensió d'incapacitat permanent. T'expliquem perquè serveix i perquè és important tenir una còpia quan la resolució d'incapacitat permanent no és favorable.

Què és l'informe mèdic de síntesi?

L'informe mèdic de síntesi o el dictamen-proposada del EVI es realitza una vegada que una persona demana la sol·licitud d'incapacitat laboral o gran invalidesa. L'informe anirà recollint tota la informació rellevant, tant mèdica com personal i laboral de la persona que demana la incapacitat. A més, aquest anirà recopilant dades i proves fetes pel mateix metge que estigui avaluant el cas. Per tant, allà es recull tota la informació clínica per poder avaluar la situació i poder justificar la incapacitat o no per treballar d'una persona.

Aquest document clínic el redacta un metge avaluador de l’EVI (Equip de Valoració d'Incapacitats, també conegut popularment com a tribunal mèdic) i és l'Institut Nacional de la Seguretat Social que demana a aquests facultatius fer aquest treball una vegada reben la sol·licitud d'invalidesa.

La persona que sol·licita la incapacitat, al cap d'uns dies, rebrà una notificació per poder fer una valoració presencial pel metge de l’EVI. També pot ser que aquest metge faci proves complementàries per poder recollir més informació del cas.

Tribunal mèdic de l'INSS

Al final de tot aquest procés, en aquest informe es recull:

  • Informació del servei públic de salut: amb això veuen informació d'altres patologies, cirurgies i tractaments farmacològics,
  • L'informe del facultatiu que pugui justificar la sol·licitud de la invalidesa.
  • En cas que n’hi hagi, també recull la informació de les diferents proves que puguin fer des del tribunal mèdic per verificar la patologia que causa incapacitat.
  • Pot incloure altres proves complementàries.
  • Hi ha informació personal, laboral i antecedents professionals de la persona que sol·licita la pensió. Això també és important per tenir en compte si pot continuar fent el treball que estava fent.
  • També inclou les dades del professional mèdic que ha elaborat l'informe.

Per llei, el termini màxim per rebre una resolució de l'INSS sobre la valoració de la incapacitat és de 135 dies, encara que ho pots rebre abans.

Qui redacta l'informe?

Aquest informe, com hem comentat, el redacta el tribunal mèdic que, encara que es diu d'aquesta manera, realment està compost per un facultatiu. En concret són doctors de la direcció provincial de l'INSS, però que formen part del grup anomenat EVI (Equips de Valoració d'Incapacitats). Aquest metge s'encarregarà de recollir tota la informació necessària per al cas particular, des d'un punt de vista mèdic, social i laboral.

Una vegada fet l'informe, aquest passa a les mans del director provincial de l'INSS i és aquesta persona qui concedeix o no la incapacitat i el grau d'incapacitat.

Has de tenir en compte que, si resideixes a Catalunya, l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI) passa a dir-se Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) i abans era anomenat ICAM (Insitut Català d’Evaluacions Mèdiques). A més, l'informe passa a dir-se dictamen del SGAM.

Per a què serveix l'informe mèdic de síntesi

Com hem comentat, l'informe mèdic de síntesi recull tota la informació mèdica, social i personal de la persona que demana la invalidesa. El seu principal ús és poder traslladar tota aquesta informació al responsable provincial de l'INSS perquè dictamini una resolució de la sol·licitud d'invalidesa. Aquesta persona podrà determinar quina invalidesa i grau li correspon al sol·licitant o, en cas desfavorable, poder denegar-li la sol·licitud.

L'informe mèdic de síntesi és molt important si es donés el cas que el dictamen final no és el que esperaves. En aquest moment, és important sol·licitar la còpia d'aquest informe per a poder revisar-ho i, en cas que ho consideris necessari, demanar ajuda d'un advocat especialista. A vegades, també pot passar que, encara que es doni el grau d'invalidesa, pot ser que no sigui l'esperat o el just. Així que és important comptar amb aquesta documentació per poder revocar la resolució mitjançant un tribunal.

Copia de valoració mèdica per a l'incapacitat.

Sol·licitud de l'informe mèdic de síntesi i invalidesa

Si necessites demanar l'informe mèdic de síntesi de l'Institut Nacional de la Direcció provincial de l'INSS pots fer-ho personalment des de la seu que et correspongui. Una altra opció que tens és demanar l'informe de manera telemàtica mitjançant el model de sol·licitud de documentació. Simplement hauràs d'emplenar el formulari i especificar que necessites aquest document.

Si l'informe l'han elaborat a Catalunya pel SGAM, llavors es pot tramitar en línia, a la seu electrònica, o presencialment. En cas que la documentació estigui disponible en el moment de la sol·licitud aquesta s'enviarà mitjançant una notificació des del portal de tràmits públics. Si no, es lliurarà amb posterioritat al cap d'uns dies.

Quin valor legal té l'informe?

L'informe de síntesi és molt important ja que es tracta d'un document legal que dictamina la incapacitat o no d'una persona per poder treballar. En cas de no estar d'acord amb el dictamen de l'equip de la direcció provincial de l'INSS, llavors pots anar a judici per intentar canviar la resolució. L'informe, serà molt important per a l'advocat, ja que és a on consta tota la informació del teu cas particular.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu