sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Sexualitat i integració social

"La integració social de les persones amb diversitat funcional sempre s'ha plantejat des del col·lectiu: l'accessibilitat, les rampes. Sens dubte, aquesta lluita és fonamental i ha de continuar doncs és el que permet que les persones amb diversitat funcional participin en tots els àmbits de la comunitat. No obstant això, creiem que aquesta lluita deu ser abordada simultàniament des de l'esfera sexual per no seguir donant tornades entorn a la idea maquiavèl·lica d'integració a través de l'acceptació.

Si volem que en tots els àmbits de la societat la diversitat formi part d'un mateix sistema de forma natural i que les persones amb diversitat funcional puguin viure en llibertat i amb dignitat en una societat inclusiva, no només és necessari suprimir els entorns no accessibles, discapacitants i discriminatoris, sinó canviar els estereotips existents entorn de les persones amb diversitat funcional perquè aquestes aconsegueixin la seva plena ciutadania en igualtat d'oportunitats.

A més de tenir dret a decidir per si mateixes (en la mesura que cadascun pugui i amb els suports tècnics i/o humans necessaris), la qual cosa propicia l'apoderament personal, l'assistència sexual és el primer pas perquè la visió social cap a les persones amb diversitat funcional canviï i passin de ser persones asexuadas a sexuadas, de nens eterns a adults empoderados que prenen decisions sobre les seves pròpies vides. Això farà canviar les relacions de subordinació i d'acceptació que la societat manté envers les persones amb diversitat funcional per passar a ser relacions entre ciutadans iguals en drets i dignitat. I això seria l'avantsala que les persones amb diversitat funcional siguin considerades susceptibles de ser objecte de desig perquè la diversitat humana serà assimilada socialment com a part d'un mateix sistema.

En altres països, la promoció i defensa dels drets sexuals de les persones amb diversitat funcional per part d'entitats com Sex Asistent ha produït canvis en les polítiques, permetent que moltes accedeixin a serveis de professionals capacitats en assistència sexual. Sense ser exhaustiu, a Suïssa, Holanda, Bèlgica i Dinamarca aquest servei existeix des de fa més de 25 anys. No solament han autoritzat l'activitat de l'assistència sexual, sinó que la consideren com un servei de salut integral dins dels seus polítiques soci-sanitàries.

Als països on ja funciona el servei d'assistència sexual com a activitat de caràcter professional, és l'opció millor acceptada per pares de persones amb diversitat funcional i per professionals.

Per moltes reticències que pugui causar, l'assistència sexual és fins al moment l'opció més digna per a tots en comparació a altres realitats que viuen moltes famílies en silenci. Exemple de situacions de les quals partim:

  1. Una persona amb dificultats cognitives que quan sent un impuls sexual s’autocomplau de forma pública i socialment inadequada, autolesionant-se involuntàriament, de manera que, com a única alternativa, són els seus pares els que acaben fent-li-ho com mal menor i única alternativa fins al moment, amb les conseqüències (psicològiques, morals, de indignitat, etc.) que pot suposar tant per als pares com per al fill.
  2. Una persona que no té parella i que a causa d'una falta total de mobilitat a les seves mans o amputacions no pot tocar els seus genitals amb autonomia per autocomplaure’s, acariciar-se o explorar el seu cos en cerca de sensacions plaents. 

Aquests no són suposats hipotètics o situacions excepcionals. Són realitats a les quals la societat dóna l'esquena i prefereix ignorar. Però són aquestes situacions moralment més acceptables que la col·laboració d'un professional entrenat específicament para això?

El model d'assistència sexual que proposa Sex Asistent ni és assistencialista, ni intervencionalista, ni té un caràcter terapèutic. La nostra proposta té a veure amb una sexualitat plaent, diversa i no normativitzada, que respecti la diversitat humana i la llibertat individual, i que permeti la superació d'estigmes sexuals. Els drets sexuals són drets humans i la necessitat d'ajudes tècniques i/o humanes no pot ser un obstacle per exercir-los.

Sex Asistent és un projecte sense ànim de lucre d'índole teòric-acadèmic i de recerca sobre sexualitat en diversitat amb enfocament en DDHH i de promoció de l'assistència sexual com a eina per a l'apoderament i igualtat d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional. Propiciem espais d'acció i participació (trobades, cursos, xerrades, debats...) per a la difusió de la figura de l'assistent sexual dins del marc referencial de l'autonomia i l'apoderament de les persones amb diversitat funcional.

No som una associació que gestiona un servei d'assistència sexual, perquè deu ser un servei d'autogestió i des de l'autonomia laboral, per evitar el proxenetismo, la segregació, que ningú controli ni manipuli la sexualitat de les persones amb diversitat funcional i es converteixi en un negoci a costa de persones discriminades i, sobretot, perquè aquestes s’enpoderen a través de la seva pròpia sexualitat i es pugui produir el canvi de paradigma social proposat.”

Rafael Reoyo

https://www.facebook.com/SexAsistentCatalunya

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu