sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Targeta acreditativa del grau de discapacitat: 17 beneficis

Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad

Les persones que pateixen algun tipus de discapacitat com a conseqüència d'una condició de salut congènita, hereditària o adquirida, poden sol·licitar la targeta acreditativa del grau de discapacitat.

Aquesta targeta aporta al seu usuari una sèrie d'ajudes que tenen com a objectiu donar suport i facilitar la seva vida mitjançant una sèrie de beneficis i drets, amb la finalitat de compensar els desavantatges socials que la discapacitat implica.

A aquest article parlarem sobre quins beneficis aporta la targeta acreditativa de minusvalidesa i com podem sol·licitar-la.

Per a què serveix la targeta acreditativa del grau de discapacitat?

 

La targeta acreditativa substitueix al certificat de la discapacitat en format paper, encara que aquest pot ser requerit per les Administracions públiques.

La targeta serveix com a carnet identificat, t'aporta els mateixos beneficis que el certificat de discapacitat però és en format reduït, més còmode de portar i resistent ja que està plastificat.

Els avantatges de la targeta de discapacitat

 

Aquesta targeta pot ser sol·licitada voluntàriament per aquestes persones que ja tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, independentment del tipus i del grau de discapacitat.

T'anotem alguns dels beneficis que s'obtenen associats a la discapacitat reconeguda amb un percentatge del 33 al 64%:

1. Reduccions en la declaració de la renda (IRPF)

2. Bonificacions en l'Impost sobre Successions i Donacions

3. Reduccions en l'impost de matriculació de vehicles

4. Reduccions en l'impost de circulació

5. Reduccions en el preu del transport públic

6. Assessorament laboral

7. Reduccions en l'adquisició de l'habitatge

8. Plans de pensions

9. Bonificacions en paga de determinats impostos, com l'IBI, taxes d'escombraries, aigua i clavegueram

10. Ajudes en la supressió de barreres arquitectòniques. En aquest apartat entrarien les subvencions per a la instal·lació de qualsevol producte tècnic com les cadires salvaescales, les plataformes elevadores o els elevadors per a salvar desnivells verticals

11. Ajudes a l'autoocupació

12. Programes europeus de formació i ocupació

13. Reserva del 2% en empreses amb més de 50 treballadors

Beneficis a partir del 65% de discapacitat:

14. Reduccions en el preu del transport públic (targeta Daurada Renfe)

15. Prestació no contributiva per discapacitat

16. Complement per a titulars de prestació no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer

17. Prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva

A part d'obtenir descomptes en transport i mobilitat, ajudes i/o subvencions, accés a habitatges de protecció pública, accés a les mesures de foment de l'ocupació… Existeixen multitud de beneficis que ofereixen les empreses públiques i privades.

Així mateix, les ajudes poden variar en funció de la comunitat autònoma en la qual estiguin empadronats, per això és recomanable visitar el teu Centre Base més pròxim on puguin explicar-te els beneficis associats a aquesta comunitat.

Si vols més informació sobre els beneficis que s'obtenen amb el certificat de minusvalidesa, et recomanem aquest article.

Com sol·licitar la targeta de minusvalidesa?

 

Per a demanar la targeta acreditativa de grau de discapacitat, ha de ser l'interessat o el seu representant legal qui lliuri la sol·licitud en el Centre Base de la seva Comunitat, o en qualsevol dels registres públics d'aquesta.

En alguns casos, aquesta targeta pot rebre's a través de correu ordinari en l'adreça que figuri en la sol·licitud formulada.

Sol·licitar la targeta de discapacitat per internet

 

En algunes de les comunitats autònomes, la sol·licitud ha de fer-se de manera presencial al Centre Base més pròxim.

Us anotem alguns enllaços d'interès per a la resolució de la targeta en les comunitats que si permeten tramitació online:

Sol·licitar targeta de discapacitat a Andalusia

 

Sol·licitud en línia del tràmit per a aconseguir la targeta acreditativa del grau de discapacitat.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Castella-la Manxa

 

Pots demanar-la online a través de la pàgina web de la Junta de comunitats de Castella-la Manxa.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Castella i Lleó

 

Realitza la tramitació electrònica a través d'aquest enllaç.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Catalunya

 

Sol·licitud de la targeta online a través de la web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Galícia

 

Tramita la teva targeta a partir d'aquesta pàgina web.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Aragó

 

Enllaç a la web de Govern d'Aragó.

Sol·licitar targeta de discapacitat en Regió de Múrcia

 

En aquesta pàgina web pots veure com aconseguir la targeta així com descarregar-te els documents necessaris per a la seva sol·licitud.

Sol·licitar targeta de discapacitat a Astúries

 

Aconsegueix la targeta a través de la pàgina oficial del Govern del Principat d'Astúries.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu