sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Taula d'enfermetats per a incapacitat permanent absoluta 2019

Tabla de enfermedades para incapacidad permanente absoluta

Quan un treballador requereix d'assistència sanitària davant un cas de malaltia o accident, ja sigui en el treball o no, pot demanar la baixa laboral. En aquests casos en els quals la persona no pot fer cap treball, és perquè té una incapacitat permanent absoluta.

Al final d'aquests article et mostrem una taula amb les malalties per les quals es pot demanar la baixa per incapacitat laboral així com els diferents graus professionals que la discapacitat implica.

 

Malalties per les quals et donen la incapacitat

 

Són moltes les causes per les quals un treballador pot demanar una incapacitat laboral, encara que existeixen diferents graus d'incapacitat professional que han de tenir-se en compte:

Incapacitat permanent parcial: És aquella incapacitat que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment professional en la seva labor habitual però que pot continuar exercint el seu treball.

Incapacitat Permanent Total: S'ocasiona quan el treballador pateix una malaltia o lesió que li impedeix fer les tasques fonamentals de la seva professió.

Incapacitat Permanent Absoluta: Com hem dit anteriorment, és quan el treballador no pot realitzar cap activitat laboral. Si et reconeixen aquesta incapacitat, tens dret a cobrar el 100% de la Base Reguladora.

Gran Invalidesa: És el major grau d'incapacitat que pot sofrir una persona. A més de no poder realitzar cap activitat laboral, també necessita l'assistència d'una altra persona per a la pràctica de la seva vida diària.

 

 

Entre les malalties que entrarien dins del grup d'incapacitat permanent laboral o que poden donar lloc a causes de minusvalidesa o discapacitat, esmentarem algunes de les quals les sentències judicials han considerat com a incapacitants, sempre depenent del grau i de l'estat d'aquesta.

 

Quadre de malalties per a incapacitat:

 

Acromatopsia Acondroplastia Agorafòbia Alcoholisme Alzheimer
Arterioesclerosi Cardiopaties Càncer Depressió Malaltia de Crohn
Malaltia pulmonar Malaltia de Raynaud Malaltia de Paget Malaltia de Pompe Esclerosi sistèmica
Espondilitis anquilosante Esquizofrènia Fibromiàlgia Fibrosi pulmonar Glaucoma
Hipoacúsia Insuficiència renal crònica Isquemia arterial crònica Ludopatia Lumbàlgia
Migranya Narcolèpsia Neuropatía Obesitat mòrbida Párkinson
Pèrdua de visió Prosopagnosia Síndrome d'Asperger Síndrome de Takotsubo Síndrome de Brugada
Síndrome de Meniere Síndrome de Capgras Síndrome de Sjögren Trastorn bipolar Trastorn per ansietat

 

 

Hem de tenir en compte que per a sol·licitar una incapacitat laboral, independentment del tipus o grau, és necessari complir unes peticions específiques legals i uns requisits mèdics valorats determinadament, sense ells, no es poden sol·licitar prestacions.

Ha d'acreditar-se un període mínim de cotització (est pot variar en funció del grau de la incapacitat) si es tracta d'una malaltia o patiment originat per malaltia comuna.

No hem d'estar per sota de l'edat mínima legal per a cotitzar com a treballador, ni hem d'haver aconseguit l'edat de jubilació estipulada per la Seguretat Social. A més, necessitem que el tribunal mèdic i l'Equip de Valoració d'Incapacitats ens concedeixin la incapacitat permanent que correspongui.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2021

menu