sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Trastorns de pèrdua d'equilibri

Trastorns de pèrdua d'equilibri.

Sents que et mareges o que el teu entorn dona voltes? Podries tenir un trastorn de pèrdua d'equilibri. Els trastorns de l'equilibri són molt molestos en la vida diària d'una persona, ja que poden arribar a incapacitar-la per fer tasques molt senzilles. T'expliquem què pot arribar a provocar-te aquesta sensació i els tractaments més freqüents.

Què és la pèrdua d'equilibri

Quan una persona perd l'equilibri té sensació d'inestabilitat, sensació de moviment o també pots sentir-se marejada. Pot notar que pot caure i que el seu entorn sembla que es mou sense control i mantenir l'equilibri es torna complicat.

A més, la sensació pot ser diferent quant s'està assegut, ja que el que se sol sentir és que flotes o estàs movent-te. En canvi, quan estàs dret, sents com si haguessis de caure a terra.

En moltes ocasions, al principi no es té molt clar si el problema és pèrdua d'equilibri o vertigen, ja que els símptomes de les dues malalties són semblants.

Quines causes de pèrdua d'equilibri existeixen

Hi ha diferents problemes associats a la pèrdua d'equilibri, t'expliquem els més freqüents. Tingues en compte, que aquestes causes venen promogudes per trastorns concrets que definirem.

Causes que provoquen perdre l'equilibri.

Vertigen: tot el voltant sembla moure's o donar voltes.

És la sensació que el voltant està en moviment o dona voltes. S'associen al vertigen els següents trastorns:

 • Vertigen postural paroxismal benigne: és el trastorn més comú i ve provocat quan els cristalls de calci a l'oïda interna es desplacen. La sensació és que tot et dona voltes especialment quan estàs estirat o tires el cap cap endarrere. Aquests cristalls són els responsables de mantenir l'equilibri.
 • Mareig postural fòbic persistent: És el trastorn més comú entre adults i dona la sensació que el cap dona voltes. La sensació pot empitjorar quan es mira objectes en moviment, al llegir o en llocs on hi ha moltes persones.
 • Migranya: és la causa més comuna i es tracte de mal de cap molt intens.
 • Neuroma acústic: es tracta d'un tumor benigne que afecta el nervi de l'audició i equilibri. És un trastorn poc freqüent que provoca marejos o perduda d'equilibri, encara que també provoca sordesa i altres trastorns, com ara brunzit a l'oïda.
 • Neuritis vestibular: els nervis de l'oïda interna s'inflamen afectant el nervi de l'equilibri. Normalment la causa d'aquesta inflamació és una infecció. Comporta símptomes greus de nàusees i incapacitat per caminar correctament.
 • Síndrome de Ramsay Hunt o herpes zòster òtic: és una infecció provocada per aquesta mena d'herpes que afecta els nervis facials, auditius i vestibulars que es troben en les orelles. A més de vertigen provoca dolor de sentit feblesa facial o pèrdua de l'audició.
 • Una lesió al cap a causa d'una commoció pot provocar vertigen.
 • Malaltia de Ménière: és molt poc freqüent i, a part del vertigen, també pot provocar brunzit o sensació de tenir l'oïda tapada i fins pot provocar pèrdua d'audició.
 • Mareig per moviment sol ser freqüent en persones que tenen migranya i pot aparèixer en qualsevol tipus de transport (cotxe, vaixell, avió, etc.) o en parcs d'atraccions.

Sensació de desmai

Aquesta afectació ve associada amb els dos següents trastorns:

 • Hipotensió postural: posar-se dempeus molt ràpid pot provocar que baixi la pressió arterial.
 • Problemes del cor poden provocar la mala circulació i crear atordiment o desmai. Per exemple, arrítmies cardíaques, miocardiopatia hipertròfica (eixamplament del cor) o menor reg sanguini.

El mareig provoca problemes d'equilibri

Pèrdua de l'equilibri

La falta d'equilibri o la inestabilitat el poden provocar aquestes causes:

 • Alteracions en l'oïda interna o en el sistema vestibular: provoca sensació que el cap sura i fins pots notar més inestabilitat en llocs foscos.
 • Problemes musculars o articulars: si falta tonificació en el cos és probable que tinguis problemes d'equilibri. Tenir una lesió a les cames o en el tronc pot afectar la capacitat de caminar. També, a causa de problemes visuals,
 • Alguns medicaments tenen efectes secundaris que afecten l'equilibri. És important revisar el prospecte sempre que es prengui alguna medicació.
 • Afeccions neurològiques com, per exemple, el Parkinson. La inestabilitat que crea aquesta malaltia en els moviments repercuteix seriosament en la capacitat per a poder moure's d'una persona.
 • Lesions en els nervis (neuropatia perifèrica) que afecten l'equilibri.

Els marejos

La sensació de mareig pot provocar desequilibri per culpa de:

 • Problemes en la part interna de l'oïda: com hem dit, el sistema vestibular té un paper fonamental en l'equilibri, si aquest està danyat, la persona té problemes.
 • Problemes psiquiàtrics com la depressió o l'ansietat.
 • Hiperventilació pot contribuir a crear sensació d'atordiment. Aquesta afectació pot ser provocada per un trastorn psiquiàtric com l'ansietat.
 • Hi ha medicaments que poden provocar atordiment, és important llegir tot el prospecte de la medicació que es prendrà.

Símptomes del trastorn de pèrdua d'equilibri

Si tens pèrdua d'equilibri pot ser que notis algun o més dels següents símptomes que hem recollit com els més comuns:

 • Sensació que l'entorn està en moviment o dona voltes.
 • Tenir sensació de desmai o atordiment.
 • Sensació d'inestabilitat en caminar o estar dempeus.
 • Caure sovint o tenir la sensació que pots fer-ho.
 • Tenir una sensació d'estar surant.
 • Notar la visió borrosa.
 • Desorientació.

Diagnòstic i tractaments per a la pèrdua d'equilibri

Per detectar què està provocant la perduda d'equilibri d'una persona es poden realitzar diferents proves diagnòstiques. El metge especialista decidirà, en funció de la simptomatologia de la persona., quines proves realitzar.

Persona gran amb bastó per mantenir l'equilibri

T'expliquem algunes de les més freqüents:

 • Posturografia: és una prova on el pacient es col·loca enmig d'una plataforma que es manté en moviment i serveix per a veure en quins moviments hi ha el problema d'equilibri. Per a la seguretat, es col·loca un arnès perquè la persona no caigui.
 • Audiometria: es comprova que no hi hagi alguna alteració en el sistema vestibular.
 • Videoinstagmografia i electronistagmografía: permet observar els moviments oculars ja que tenen una connexió molt important amb el sistema vestibular.
 • Maniobra Dix-Hallpike és una tècnica on es pot observar el moviment dels ulls del pacient per comprovar si hi ha alguna alteració.
 • Ressonància magnètica o TAC: per comprovar si hi ha anomalies internes.
 • Pressió arterial: s'observa l'estat de salut del cor i el sistema circulatori.

A partir dels resultats de les proves, el metge pot determinar diferents tractaments, comentarem els més freqüents:

 • Rehabilitació vestibular: es fa rehabilitació mitjançant exercicis que serveixen per entrenar l'equilibri. Com a ajuda externa, es pot recomanar que la persona utilitzi un bastó que ajudi a mantenir l'equilibri.
 • Reposicionament canalicular: es tracta d'un tractament per treure les partícules que s'han desplaçat dins de l'oïda i causen pèrdua d'equilibri.
 • Canvi de dieta per millorar migranyes o altres patologies.
 • Medicaments dedicats a controlar vertígens i marejos.
 • Cirurgia en funció de la malaltia que pugui tenir el pacient.

Perills de la pèrdua d'equilibri

Tenir pèrdua d'equilibri pot causar problemes en el benestar d'una persona. S'ha de garantir la seva seguretat en els espais on es trobi adaptant-los a aquestes necessitats. És fonamental adequar les escales en la llar, ja que és un espai molt perillós per a persones amb pèrdua d'equilibri.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu