sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Ús indegut de targeta de minusvàlid: Quines multes hi ha?

Quines multes hi ha per a l'ús indegut de la targeta de minusvàlid?

 

És un fet que no tots gaudim de les mateixes llibertats quan conduïm. Algunes persones amb mobilitat reduïda poden tenir dificultats a l'hora de baixar o pujar del vehicle, per això, i per a millorar la seva seguretat i autonomia, existeixen places d'aparcament reservades a aquests usuaris.

 

En aquest article t'expliquem a quines multes s'exposen les persones que no disposin de la mateixa i aparquin en zones reservades.

 

Potser t'interessa: Condicions bàsiques d'ús de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat.

 

 

Multa per ús indegut targeta minusvàlid

 

Per a fer ús d'aquestes places reservades, necessitaràs disposar de la targeta d'aparcament per a persones amb minusvalidesa la qual és personal i intransferible. Això no significa que l'usuari de la targeta hagi de ser sempre el conductor sinó que també funciona si viatja com a passatger.

En el cas que algú faci ús de la targeta vàlida, però sense ser el titular de la mateixa ni portar a la persona amb la minusvalidesa reconeguda com a passatger, es considera un delicte ordenat en el Codi Penal que pot comportar a una pena de presó de 6 mesos a 3 anys i una sanció de 6 a 12 mesos.

També s'enfronten a la mateixa pena si es realitza una falsificació de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.

 

D'altra banda, la multa per estacionar en un lloc reservat a l'aparcament d'una persona amb targeta de discapacitat pot aconseguir els 200€, sense contar que també pot venir la grua municipal, amb el suposat recàrrec d'aquesta.

Aquesta multa pot reduir-se al 50% si s'abona en el període voluntari (10 dies laborables segons ajuntament) i sense dret a recórrer.

Aquesta sanció pot pagar-se a través de les diferents entitats bancàries, via telefònica, Prefectures de Trànsit i Online.

 

 

Com puc obtenir la targeta d'aparcament per a minusvàlids?

 

 

Per a aconseguir la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat han d'acreditar-se les següents condicions:

- Reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el Certificat de Discapacitat.

- Disposar d'un barem de mobilitat reduïda positiu.

- En el millor ull, ha d'acreditar-se una capacitat visual igual o inferior al 10% o un rang visual menor o igual a 10 graus.

- Ser un usuari físic o jurídic encarregat del transport col·lectiu de persones amb minusvalidesa.

Pot sol·licitar el Certificat de Discapacitat i de persones amb mobilitat reduïda en un centre de valoració.

 

 

On puc sol·licitar la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda?

 

 

Aquesta targeta es pot instar a l'Ajuntament de la seva localitat o, a través d'òrgans autonòmics o municipals depenent del lloc on es realitzi la gestió.

 

A més d'aquesta acreditació, si té un grau de discapacitat igual o superior al 33%, pot sol·licitar la Targeta acreditativa del grau de discapacitat la qual atorga al propietari una sèrie de beneficis com a reduccions en impostos, diferents ajudes o prestacions socials.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu