sol·licitar pressupost
right-chevron-white

RSC

al servei de la societat

VALIDA juga un paper actiu a les comunitats on opera, ja que manté una estreta relació amb associacions del sector de la discapacitat i de la gent gran. Som una empresa directament involucrada en l’atenció i la millora social. Un dels nostres reptes és donar a conèixer el dia a dia d’aquests col·lectiu, promovent accions que fomentin la participació de les persones i el seu suport. A VALIDA treballem per millorar la qualitat de vida de les persones que ens envolten.

Algunes des les entitats amb qui col·laborem son: CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos), Grupo MIFAS, ASEM Cataluña (Federació Española de Enfermedades Neuromusculares de Cataluña), ASPAYM Madrid, Institut Guttmann y ECOM, entre moltes altres.

Som Solidaris amb San Joan de Déu

COCEMFE Cantabria

La Federació Càntabra de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri de l'Interior. COCEMFE Cantàbria agrupa 20 organitzacions amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, promovent-ne l'autonomia i destacant-ne les capacitats i els valors. Des de la seva fundació, el 24 d'abril del 1990, representa més de 3.000 persones a través de les nostres associacions.

Seguint aquesta línia de treball, Valida ha subscrit un conveni de col·laboració amb COCEMFE Cantàbria per impulsar la inclusió de persones amb discapacitat i promoure l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Multicapacitats

00 000 00 00
[email protected]

Multicapacitats és una associació sense ànim de lucre que lluita per a conscienciar i sensibilitzar a les persones sobre la realitat que viuen les persones amb discapacitat.

El seu objectiu és fer valer les capacitats d'aquest col·lectiu, aconseguir la inclusió social i laboral, així com donar visibilitat i aconseguir que es respectin i es compleixin els drets recollits en la Convenció dels Drets de les persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

Valida y Multicapacitats unen sinergias para mejorar la inclusión social de las personas.

MR Movilidad Reducida

Valida estableix conveni de col·laboració amb MR Movilidad Reducida amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

MR Movilidad Reducida és un projecte de serveis per a persones amb mobilitat reduïda, families o persones que busquen un habitatge accessible. Juntament amb Válida sin barreras, es proposa creuar sinergies per a la supressió de barreres arquitectòniques, convertint els habitatges i els entorns comunitaris en accessibles.

MR Movilidad Reducida, per la seva part, també ofereix altres serveis vinculats amb la rehabilitació d’habitatges, compra, venda o lloguer de pisos, cases o llars accessibles i adaptades (més informació a l’enllaç cap al seu web).

Fundació Oncolliga Girona

La Fundació Oncolliga Girona i comarques és una entitat sense ànim de lucre amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer per a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la província de Girona.

Aposten per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmoda la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.

Valida i la Fundació Oncolliga units per a facilitar l'entorn de la vida de les persones.

AMIF Villena

S'ha establert un conveni de col·laboració entre Vàlida sense barreres i AMIF Villena, amb la finalitat de donar resposta a la situació de desavantatge que viu el col·lectiu de persones amb discapacitat física. Un dels seus objectius és el de facilitar la vida de les persones amb discapacitat, facilitant l'accés als recursos i serveis de la comunitat.

COCEMFE Catalunya

COCEMFE, Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, és una Organització No Governamental sense ànim de lucre constituïda en 1980 amb l'objectiu d'aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica, per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vida.

En aquesta mateixa línia de treball, Valida signa un conveni de col·laboració amb COCEMFE Catalunya per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat i promoure l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF)

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, creada el 1969, per apropar l’esport a les persones amb discapacitat física. La FCEDF s’encarrega de promocionar, gestionar i coordinar la pràctica esportiva adaptada per a persones amb discapacitat física a Catalunya, fomentant la integració a la societat mitjançant l’esport adaptat i l’activitat física.

Valida i la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), units per l’esport inclusiu lliure de barreres.

Federación Nacional ASPAYM

La Federación Nacional ASPAYM, Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques, és una associació sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública que neix en 1979 amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques, així com la dels familiars i/o la dels més propers. Actualment està present en tot el territori nacional a través de 17 associacions, 2 Fundacions i 2 Federacions. Compta amb més de 7.000 associats i representa a més de 30.000 persones.

Valida i la Federación Nacional ASPAYM, units per un món sense barreres.

Associació que té com a objectiu posar a disposició de les persones amb discapacitat i a les seves families l'accés a la pràctica, aprenentatge i formació d'activitats esportives recreatives o de competició, independentment de les seves capacitats, gènere o edat. La seva missió: transmetre i facilitar un canvi d'actitud a través de l'esport i de les activitats d'oci.

Junts amb Valida per un món més inclisiu!

EMACC (Esclerosis Múltiple Asociación de Cartagena y su Comarca)

Valida uneix esforços amb la EMACC per millorar l'autonomia de les persones amb esclerosi múltiple de Cartagena i la seva comarca, millorar la seva qualitat de vida i la seva inclusió social.

L'Esclerosi Múltiple Associació de Cartagena i la seva Comarca (EMACC) és una associació sense ànim de lucre constituïda per facilitar l'accés i proporcionar a les persones amb Esclerosi Múltiple (EM), Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i Malalties Afins (MA) de Catagena i la seva Comarca, així com als seus familiars i cuidadors, serveis d'Atenció Integral pel què fa a les seves necessitats d'informació, formació, atenció social, laboral, psicològica, neuropsicològica, de rehabilitació, d'oci i de temps lliure. Així mateix, també és tasca de la EMACC sensibilitzar a la població general sobre el coneixement d'aquestes malalties, facilitar la inclusió social plena de les persones amb discapacitat i contribuir a la investigació.

STOP Accidentes

STOP Accidentes es suma a Válida sin barreras convertint-se en nou col·laborador, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. Junts per un món sense accidents i amb una única finalitat: 0 víctimes.

STOP Accidentes és una organització sense ànim de lucre, fundada per familiars i amics de víctimes d'accidents de trànsit. Amb ple compromís amb la seguretat vial i el dret a la vida, recolzen a les víctimes, treballen en la prevenció i fomenten la mobilitat sostenible i segura.

ATREMO (Associació de Persones amb Discapacitat Motora de Tres Cantos)

ATREMO és una Asociació sense ànim de lucre creada l'any 2007 amb l'objectiu d'aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat.

Des de Valida ajudem a eliminar barreres arquitectòniques per així contribuir a la defensa i millora dels drets de les persones amb discapacitat motora, així com a l'assistència als seus socis i a les seves famílies.

Super-Are (Associació de Persones amb Amputació i/o Agenesia)

Conveni de col·laboració entre Válida i Super-Are per millorar la qualitat de vida de les persones amb amputació i/o agenesia.

Super-Are es constitueix a finals del 2015 amb l'objectiu de reunir a les persones amb amputació o agenesia i, sobre tot, per a donar assistència i informació als nous casos que continuen apareixent. A Espanya i, a dia d'avui, hi ha més de 158 mil persones amputades i/o amb agenesia.

Super-Are es una entitat d'abast nacional, sense ànim de lucre, creada per a compartir i intercanviar coneixement, experiència i col·laboració entre els seus integrants, donant resposta als reptes i necessitats que sorgeixen en el dia a dia.

Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries

L’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) és una associació sense ànim de lucre que lluita a favor de la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per qualsevol de les malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.

Les atàxies són un grup de Malalties Minoritàries (afecten menys d'1 persona de cada 2.000) que es caracteritzen per una degeneració progressiva espinal i/o cerebel·lar. Els símptomes varien des de problemes de coordinació, d’equilibri, pertorbacions de la marxa, problemes de parla i fins a la malaltia cardíaca. La diagnosi requereix estudis neuro-fisiològics i genètics. La majoria d’atàxies encara no tenen un tractament definitiu, encara que poden existir teràpies que millorin la qualitat de vida del pacient. Existeix bona recerca biomèdica en atàxies i l’associació vol fomentar-la i donar-la a conèixer.

Associació Funcional per la Integració Social

Associació Funcional per la Integració Social és una entitat amb seu a Cerdanyola del Vallés (Barcelona) que lluita per la defensar els drets de les persones amb discapacitat i afavorir la plena inclusió social.

Com a entitat, han desenvolupat diverses iniciatives i accions directes per aconseguir aquests objectius. Exemple d'això són la campanya #AccesibilidadReal2017 (que pretén conscienciar sobre la necessitat de complir amb les noves normatives sobre accessibilitat pública) o l'organització de la Fira de la Inclusió de Cerdanyola del Vallés.

ADFO (Associació de Disminuïts Físics d'Osona)

Valida signa conveni de col·laboració amb l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) per tal de treballar conjuntament i donar suport en matèria d’accessibilitat a les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda de la comarca d’Osona.

L’ADFO és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que treballa per aconseguir la inclusió social de totes les persones de la comarca d’Osona afectades per algun tipus de discapacitat física. L’ADFO treballa amb les persones per potenciar la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, acompanya a la persona i a la família en el procés, s’encarrega d’orientar i assessorar en tots els tràmits i gestions, i fomenta la participació social.

COMKEDEM és una associació sense afany de lucre, dedicada a la promoció cultural i educativa de Barcelona. Organitzem tota mena d'activitats d'oci i esport per a nens i joves de tot Catalunya amb discapacitat i sense discapacitat (amics i germans). El principal objectiu de l'entitat és la seva participació en igualtat, inclusiva i per tothom.

ADIMO Mollet del Vallès

ADIMO Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i sensorial, de Mollet i Comarca. Valida se suma esforços amb ADIMO per a la supressió de les barreres arquitectòniques i a favor de l'accessibilitat universal.

TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué)

TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué) és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a organitzar activitats d'oci per a les persones amb Esclerosis Múltiple (EM). El seu principal objectiu és sensibilitzar a la població sobre aquesta malaltia, així com impulsar activitats adaptades per a persones amb EM per tal que superin qualsevol barrera física i mental. La superació i el positivisme són la seva filosofia.

AMFI (AMFI Asociación para la Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y Sensorial) va néixer el 1996 i és una entitat declarada d'utilitat pública. Treballa a favor d'una major integració sociolaboral de lespersones amb discapacitat i impulsa serveis especialitzats com gabinets de psicologia, trball social o fisioteràpia, activitats d'oci (desde Pilates a perruqueria) i formació (anglès, guitarra, pintura...). A més s'ofereixen per a la recollida i prèstam de material ortopèdic i organitzen periòdicament xerrades i tallers d'interès general. Disposa d'Oficina Tècnica d'Accessibilitat per oferir un assessorament complet i gratuït en aquesta matèria.

Fundació Esclerosis Múltiple (FEM)

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat privada sense ànim de lucre nascuda a Barcelona el 1989 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb Esclerosi Múltiple. A Catalunya, 7.000 persones pateixen aquesta malaltia.

La missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i destinar recursos a la investigació. La Fundació compleix la seva missió des de diferents àmbits: informació, atenció al pacient, serveis de neurorehabilitacióformació i inserció laboral. En l'aspecte laboral, la Fundació ha impulsat un Centre Especial de Treball (FEM-CET). A més, per donar a conèixer la malaltia, captar fons i sensibilitzar la societat la Fundació realitza campanyes al llarg de l'any, com el Mulla't-Mójate.

CEMFIS és una entitat de Santa Coloma de Gramenet, creada en 1978, que té com a finalitat aconseguir per a la població amb diversitat funcional (persones amb discapacitat) de la ciutat les mateixes oportunitats i els mateixos nivells de qualitat de vida dels altres. Així mateix, CEMFIS desenvolupa una sèrie de serveis i activitats amb la intenció de millorar la qualitat de vida, la plena integració en la societat i la defensa dels drets de les Persones amb Discapacitat Física i Orgànica en tots els àmbits de la vida.

PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit estatal, declarada d'utilitat pública, que representa, realitza pogrames i promou accions a favor de quasi 40.000 persones que tenen grans discapacitats físiques. Compta amb una experiència de més de 30 anys a través de les seves federacions membre: Federación Nacional ASPAYM, COAMIFICOA, Confederació ECOM i 5 PREDIF d'àmbit autonòmic.

PREDIF és avui un referent en matèria de turisme accessible, presideix la Comissió de Turismo i Oci inclusius del CERMI, i els seus protocols i criteris en l'àmbit de l'accessibilitat són els consensuats per tot el sector de la discapacitat. Així mateix, en els darrers anys, PREDIF està desenvolupant projectes d'assistència personal,convertint-se en entitat referent també en aquest àmbit.

Address Assist

Address Assist és una empresa dedicada a l'atenció domiciliària a l'àrea de Barcelona que neix amb el principal objectiu de cuidar i assistir les persones de la tercera edat i les dependents que necessitin ajuda.

Els seus treballadors professionals procuren que l'usuari se senti segur a les mans. Entre les funcions destaquen els acompanyaments, l'estimulació cognitiva, els serveis de fisioteràpia rehabilitadora i preventiva, així com altres serveis a favor de les famílies.

Associació Parkinson Comarques de Tarragona

L'Associació Parkinson Comarques de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1999, integrada a la Federació Espanyola de Parkinson.

L'objectiu de la nostra associació és informar i sensibilitzar sobre la malaltia de Parkinson a tota la societat, oferir serveis i suport necessaris a les persones afectades i a la seva família, representar els interessos comuns davant l'Administració i altres institucions amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Treballem amb i per a les persones amb discapacitat mitjançant les Intervencions Assistides amb Gossos (IAA). Els gossos de teràpia tenen qualitats úniques que ofereixen beneficis en el desenvolupament global de la persona, i serveixen d'element auxiliar d'altres intervencions que s'involucren amb intencions terapèutiques. Els nostres serveis van destinats a persones que conviuen amb alguna discapacitat psíquica o física i/o alguna dificultat a nivell social o educatiu.

Amputats Sant Jordi

Amputats Sant Jordi (ASJ) dedica els seus esforços a oferir suport a persones amb diversitat funcional física -principalment persones amb amputació- i a les seves famílies, per aconseguir la plena integració d'aquest col · lectiu.

Els inicis de la nostra acció es remunten a l'any 1992, quan un grup de pacients de rehabilitació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van veure la necessitat de millorar les condicions de vida de les persones amb amputació.

El camí recorregut fins ara és important però estem convençuts que encara ens queden moltes fites per assolir. Avançar cap a la plena igualtat d'oportunitats i eliminar les diferents barreres que han d'afrontar en la vida quotidiana les persones amb diversitat funcional física, ens proporciona una il·lusió renovada i les ganes per continuar endavant en aquesta nova etapa. Ens esperen nous reptes i nous projectes.

Amputats Sant Jordi és Premi Voluntariat 2011, en la modalitat d'àmbit nacional gràcies al projecte de cooperació internacionalPer i per a la solidaritat.

Fundació GAEM

La Fundació GAEM, Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple, es constitueix el novembre de 2006 i prové de l’associació creada amb el mateix nom el 2003 per un grup de malalts d’esclerosi múltiple. És una organització sense ànim de lucre independent que té com a missió impulsar treballs de recerca biomèdica independents, amb l’esperança de trobar solucions terapèutiques per a la curació de l’esclerosi múltiple.

Des de mitjans de l’any 2006, impulsa el projecte cel·lular de tolerància inmune en EM amb la intenció de poder dur l’assaig clínic a una mostra petita de pacients el 2014.

Associació Catalana per al Parkinson

ASEM Catalunya (Associació Catalana de Malalties Neuromusculars)

Col·laborem amb l'Associació Catalana de malalties Neuromusculars a través de la seva publicació Lligam i aportem el nostre granet de sorra a les Jornades de Debat de ASEM.

Col·laborem a través del seu lloc web amb l'entitat ECOM. És un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física la missió de la qual és defensar l'exercici dels drets de les persones amb aquest tipus de discapacitat física i treballar per a la millora de la seva qualitat de vida.

CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat)

Donem suport al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat signant un conveni de col·laboració amb l'objecte de desplegar diferents activitats orientades a la promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat.

Així mateix patrocinem la publicació dedicada a un estudi elaborat conjuntament entre el CERMI i la Federació d'Ortoprotesistas d'Espanya, FEDOP, sobre 'La prestació ortoprotèsica i el sector de l'Ortopèdia a Espanya 2010' (2º Llibre Blanc).

Y donem suport en la publicació de la Guia Informativa “Obres i actuacions d'accessibilitat en comunitats de propietaris”.

Col·laborem a través de la seva pàgina web i patrocinem l'equip de bàsquet en cadira de rodes “Válida sin barreras – CB Mifas”.

Aspaym Madrid

Realitzem una aportació a l'Associació de Paraplèjics i Persones amb Gran Discapacitat Física de la Comunitat de Madrid per donar suport al seu objectiu d'aconseguir la plena integració social de les persones amb lesió medul·lar, afavorint la seva autonomia.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu