sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Bilbao ofereix subvencions per a l'accessibilitat en comunitats de veïns

Subvenciones para salvascaleras en Bilbao 2024

L'Ajuntament de Bilbao dona sortida a la convocatòria per a subvencions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis residencials de la ciutat.

Mitjançant la societat municipal SURBISA, els bilbaïns tindran accés a subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat en comunitats de propietaris de la ciutat. Totes les obres realitzades durant el període que comprèn del 01/01/2023 fins a la fi de la convocatòria el dia 13/11/2024 que compleixin amb els requisits, rebran una compensació per a afrontar la despesa per a la rehabilitació.

Els requisits que han de complir les sol·licituds són les següents:

 • L'edifici ha de tenir una antiguitat de 10 anys.
 • L'ús principal de l'immoble ha de ser residencial o que el mínim del 70% de la superfície útil sigui destinada a l'habitatge.
 • En edificis residencials, l'Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) corresponent, ha d'estar presentat a la corresponent plataforma.
 • Haver obtingut la Llicència d'Obres o haver presentat la Comunicació Prèvia d'Obres, amb anterioritat a l'inici de la seva execució (tret que no sigui preceptiva).
 • Disposar d'un pressupost mínim de 3.000€.
 • L'actuació ha d'estar finalitzada.

L'import de les subvencions varia en funció de l'actuació que s'hagi portat a terme a l'edifici. Quant a la supressió de barreres mitjançant un salvaescales (cadires salvaescales, plataformes salvaescales o elevadors de curt recorregut), s'atorga el 10% del pressupost protegit amb un màxim de 4.200€. A més, per a la redacció de l'avantprojecte, el 100% dels honoraris corresponents i un màxim de 2.200€.

Documentació necessària per a les subvencions SURBISA per a l’accessibilitat

Per a les comunitats de propietaris que decideixin millorar l'accessibilitat mitjançant un salvaescales hauran de presentar la següent documentació juntament amb la sol·licitud de la subvenció:

 • Sol·licitud de subvenció i declaració responsable.
 • Fotocopia DNI persona representant.
 • Fotocopia CIF de la comunitat de propietaris i atorgament de la representació.
 • Còpia de la llicència municipal d'obres concedida o corresponent comunicació prèvia.
 • Acta de la comunitat on s'aproven les obres o redacció de documents tècnics que consti l'import del pressupost acceptat.
 • ITE: El Certificat d'Esmena de Deficiències de la Inspecció Tècnica de l'Edifici, amb segell que acrediti la seva presentació davant el Registre corresponent.
 • Si fa falta: Projecte tècnic.
 • Fotografies prèvies de l'obra i del final de les obres.
 • Document de titularitat del compte bancari.
 • Factura desglossada de la intervenció feta.
 • Si és el cas, document justificatiu del preu abonat per la compra o expropiació.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment a SURBISA, a través del seu web o bé per correu electrònic.

Accedeix a la informació completa en la web de Bilbao SURBISA.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu