sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

El “Disseny per a Tots” en les joguines

Juguetes en niños y niñas con discapacidad

Tothom necessita jugar, especialment els més petits de la casa. Perquè jugar, és un dret de la infància, tal i com va proclamar l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1959 i el Govern Espanyol en 1990.

Així mateix, l'acte de jugar, a part d'oferir satisfacció, plaure i ser una font d'autoafirmació, permet desenvolupar la capacitat física i mental de la persona.

El que succeeix és que els nens i nenes amb discapacitat (visual, auditiva o motora) es troben amb certes barreres en utilitzar la majoria de joguines i jocs del mercat. En aquest sentit, es podria afirmar que els jocs i joguines no obeeixen a un disseny universal ni són accessibles per a tots.

Els nens amb discapacitat també necessiten jugar i, per tant, existeix una necessitat real de jocs accessibles. Per sort, les empreses de joguines cada vegada són més conscients d'aquesta realitat i innoven per desenvolupar productes adaptats a l'usuari, sense que això hagi de suposar un increment significatiu del seu preu.

Però, què és una joguina accessible?

Una joguina accessible s'engloba a les categories de “joguina adequada” (aquell que encara que el seu aprofitament no sigui del 100% pot ser utilitzat per persones amb discapacitat), “joguina adequada amb ajuda” (aquelles joguines que precisen de l'ajuda de terceres persones) i de “joguina adaptable” (aquell que necessita algun tipus d'adaptació).

Si bé és cert, la realitat demostra que els nens amb discapacitat auditiva poden accedir a una major quantitat de joguines, seguit dels que presenten algun tipus de discapacitat motora (encara que necessiten més ajuda i adaptacions a les joguines). Així mateix, els nens i nenes amb discapacitat visual són els que disposen de menys joguines accessibles.

A dia d'avui, un percentatge molt reduït de les joguines que es comercialitzen compleixen el requisit de “Disseny per a tots”, o sigui, que siguin accessibles al mateix temps per a persones amb discapacitat visual, auditiva i motora, sense que es necessiti adaptació o ajuda de terceres persones.

Una joguina accessible, dissenyada per a tothom, és aquell que (10 consells pràctics):

 • Té un disseny senzill, realista i fàcil d'identificar al tacte.
 • Que sigui fàcil de manipular (elements compactes i que no es desmuntin fàcilment).
 • Amb efectes sonors i diferents textures
 • Amb colors vius i contrastats
 • Amb control de volum i sortida opcional d'auriculars (en joguines amb so=
 • Si tenen efectes sonors, anar acompanyats d'altres efectes perceptibles (llums, vibracions…).
 • Amb pulsadores o botons accessibles i fàcils d'accionar.
 • Que es manipulin mitjançant tècniques motrius controlades pels propis nens i nenes.
 • Que no obliguin a moviments simultanis.
 • Que no exigeixin molta rapidesa de moviments o que es puguin regular els temps de resposta.
 • D'aquesta manera, fabricant joguines més accessibles, contribuïm a reduir la discriminació entre persones

 

Per un món sense barreres.

 

Font: aquesta informació està extreta dels resultats del projecte “Nova eina documental per al disseny de joguines accessibles” finançat pel IMPIVA (fons FEDER) i desenvolupat per AIJU

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu