sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

La Generalitat aprova una llei capdavantera en l'àmbit d'accessibilitat universal

Nova llei d'accessibilitat universal a Catalunya

Nova regulació catalana estableix terminis per eliminar barreres en comunitats de propietaris i en el teixit empresarial per garantir l'accessibilitat universal.

La Generalitat de Catalunya ha promulgat una nova regulació destinada a impulsar l'eliminació de barreres arquitectòniques en comunitats de propietaris i establiments empresarials. Aquesta normativa aborda la manca de claredat en les directives anteriors i fixa terminis específics per a la realització d'ajustos raonables.

En l'àmbit de les comunitats de propietaris, la normativa estableix que els ajustos necessaris per eliminar barreres significatives han de realitzar-se en un termini d'entre 1 i 3 anys. Aquesta mesura busca evitar la prolongació innecessària de situacions d'inaccessibilitat que podrien haver estat resoltes abans del 2017, segons normatives estatals. La falta de concreció sobre què significa exactament un "ajust raonable" ha estat superada amb les directives específiques del codi català.

Pel que fa al teixit empresarial i de serveis, la regulació diferencia entre actuacions de certa complexitat i cost més elevat, que podran dur-se a terme durant reformes importants. En canvi, les actuacions més bàsiques. destinades a eliminar barreres senzilles, hauran de completar-se en un termini d'entre 1 i 3 anys, ajustat a les dimensions i característiques dels espais.

En el cas de l'adequació d'espais, equipaments i serveis per part dels ens locals, el Codi estableix un marc temporal d'entre 8 i 15 anys des de la seva entrada en vigor. Aquest termini varia segons la grandària del municipi, reflectint la diversitat de les realitats locals.

Amb aquesta nova regulació, Catalunya pren mesures significatives per assegurar que tant les comunitats de propietaris com els establiments empresarials avancin cap a entorns més accessibles, millorant la qualitat de vida i la inclusió per a tothom.

Distintius per a espais que vagin més allà de l’accessibilitat

El nou reglament vol crear un distintiu de qualitat que s’oferiria com a reconeixement als establiment, serveis o municipis que no només s’hagin focalitzat en millor el que es més estrictament necessari, sinó que hagin anant un pas més enllà. Per exemple, aquells espais que incorporin accessibilitat comunicativa i cognitiva que garanteixin la inclusió de persones amb discapacitat sensorial i cognitives.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu