sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

S'obra el plaç per demanar l'accessibilitat a Castilla - La Manxa

Ayuda económica para mejorar accesibilidad en Castilla La Mancha

Des del 27/03 al 01/07 del 2024 s'obre el termini per a presentar les ajudes per a l'accessibilitat en habitatges de Castella – La Manxa.

Aquestes ajudes per a l'accessibilitat universal van dirigides a persones físiques, administracions, cooperatives d'habitatges, comunitats de propietaris i empreses de construcció.

Això vol dir que la instal·lació de tota mena d'ajudes per a l'accessibilitat estarà subvencionades:

  • Salvaescaleras
  • Ascensors
  • Rampes
  • Automatismes per a portes
  • Altres sistemes

Parell accedir a aquesta subvenció, les sol·licituds han de complir amb els següents requisits. Primer de tot, l'edifici ha d'estar situat a Castella – La Manxa i la construcció ha d'haver-se acabat abans del 2006. Això últim no es té en compte quan en l'habitatge resideix una persona amb discapacitat o major de 65 anys.

En edificis, l'administració comprovarà que sigui d'ús residencial habitatge i, almenys, un 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors amb altres usos compatibles. A més, almenys el 30% dels habitatges han de ser domicili habitual de persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries. En cas de cases particulars, aquestes han de ser habitatge habitual de la persona beneficiària de l'ajuda.

Cuantía de la subvención para la accesibilidad universal en Castilla – La Mancha

Si es tracta d'un edifici on viu una persona amb discapacitat o major de 65 anys, la subvenció pot ascendir fins al 80%. Per tant, els límits de les subvencions oscil·len entre:

  • Per a edificis d'habitatges: 9.000€ - 18.000€
  • Per a habitatges en edificis de residencial col·lectiva: 6.000€ - 18.000€
  • Per a unifamiliars: 12.500€ - 18.000€

A la pàgina web d'Habitatge de Castella – La Manxa, es troba detallada la documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud. A més, d'informació sobre l'abonament de la quantia i informació sobre la subvenció.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu