sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Abans de final d'any tots els edificis haurien de que ser accessibles i sense barreres

La Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU exposa que s'ha de garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

En aquest sentit, aquells habitatges o locals on visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat i persones majors de setanta anys, hauran d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats.

A dia d'avui, lamentablement, Espanya encara presenta un elevat nombre d'edificis amb entorns i espais que no són accessibles per a tothom, sent les escales la principal barrera a eliminar i l'obstacle a superar. No obstant això, tal com s'indica des de Válida sin barreras, empresa de referència especialitzada en solucions per a l’accessibilitat, “per sort, al mercat existeix una infinitat d'ajudes tècniques a mida per fer la vida més fàcil i segura a les persones que ho necessiten. La instal·lació de salvaescales, d'elevadors i d'ascensors, per exemple, són algunes d'aquestes solucions, permetent un fàcil i còmode accés a les zones comunes a tothom”.

En aquest sentit, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de desembre de 2013, refon la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social. En la seva Disposició addicional 3ª s'estableix com a data límit el 4 de desembre de 2017 per convertir en accessibles els edificis i les zones comunes d'aquests edificis, mitjançant ajustos i obres raonables que no suposin una càrrega desproporcionada.

S'entén per ajust raonable les mesures d'adequació d'un edifici per facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposi una càrrega desproporcionada.

Així mateix, la càrrega és desproporcionada als edificis construïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a les quals es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Amb l'objectiu d'aconseguir una vida en igualtat de condicions per a tots, des de Válida sin barreras es recorda que “abans de realitzar cap ajust en matèria d'accessibilitat, el més important és obtenir el correcte assessorament d'un professional”.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu