sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Abans de final d'any tots els edificis haurien de que ser accessibles i sense barreres

La Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU exposa que s'ha de garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

En aquest sentit, aquells habitatges o locals on visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat i persones majors de setanta anys, hauran d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats.

A dia d'avui, lamentablement, Espanya encara presenta un elevat nombre d'edificis amb entorns i espais que no són accessibles per a tothom, sent les escales la principal barrera a eliminar i l'obstacle a superar. No obstant això, tal com s'indica des de Válida sin barreras, empresa de referència especialitzada en solucions per a l’accessibilitat, “per sort, al mercat existeix una infinitat d'ajudes tècniques a mida per fer la vida més fàcil i segura a les persones que ho necessiten. La instal·lació de salvaescales, d'elevadors i d'ascensors, per exemple, són algunes d'aquestes solucions, permetent un fàcil i còmode accés a les zones comunes a tothom”.

En aquest sentit, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de desembre de 2013, refon la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social. En la seva Disposició addicional 3ª s'estableix com a data límit el 4 de desembre de 2017 per convertir en accessibles els edificis i les zones comunes d'aquests edificis, mitjançant ajustos i obres raonables que no suposin una càrrega desproporcionada.

S'entén per ajust raonable les mesures d'adequació d'un edifici per facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposi una càrrega desproporcionada.

Així mateix, la càrrega és desproporcionada als edificis construïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a les quals es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Amb l'objectiu d'aconseguir una vida en igualtat de condicions per a tots, des de Válida sin barreras es recorda que “abans de realitzar cap ajust en matèria d'accessibilitat, el més important és obtenir el correcte assessorament d'un professional”.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2021

menu