sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Ajuda per a millores de l’accessibilitat en la Comunitat Valenciana

En aquesta línia, actualment està en actiu una ajuda per potenciar l’accessibilitat en els seus diferents àmbits, finançant les despeses derivades de l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació que faciliten l’accessibilitat als espais i edificis de pública concurrència a totes les persones, així com l’elaboració de plans específics d’actuació per a l’accessibilitat en els municipis i l’adaptació de platges que permeten el seu ús i gaudi per part de la ciutadania.

En concret, aquesta ajuda té com a beneficiaris a totes les entitats locals que siguin titulars d’espais públics i/o edificis de pública concurrència destinats a usos cívics i entitats sense ànim de lucre, que siguin titulars o posseeixen un dret d’ús a favor de l’edifici de pública concurrència per destinar-lo a l’acció social a favor de les persones amb diversitat funcional.

Amb tot això, es pretén realitzar actuacions de millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, a través de l’eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació en espais públics i edificis de pública concurrència.

D’aquesta forma, parlem de supressió de barreres arquitectòniques a edificis de pública concurrència de titularitat pública, pertanyents a entitats locals, i també de titularitat privada, pertanyents o amb dret a ús a favor d’entitats sense ànim de lucre destinats a l’acció social de les persones amb diversitat funcional. A més, s’inclou la promoció de l’accessibilitat de la comunicació, establint mecanismes i alternatives tècniques que facin accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors. Per últim, s’inclou l’eliminació de barreres a espais públics i elements d’ús públic, com pot ser l’adaptació de platges urbanes en platges accessibles i l’adaptació de parcs i jardins en nuclis urbans,

Cal destacar que la sol·licitud d’aquesta ajuda finalitza el pròxim 18 de febrer i la sol·licitud s’haurà de presentar exclusivament via telemàtica.

Des de Válida sin barreres ponem a disposició tota la informació necessària per poder presentar la sol·licitud d’aquesta ajuda, per tal que totes aquelles entitats locals que siguin titulars d’espais públics i/o edificis de pública concurrència destinats a usos cívics o a l’acció social, puguin sol·licitar aquesta ajuda per millorar així l’accessibilitat dels espais.

Font: dogv.gva.es

 

 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu