sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Ajudes per a l'accessibilitat al País Basc

El Departament basc d'Habitatge promourà una nova línia d'ajudes orientades únicament a la realització d'obres per millorar l’accessibilitat. Aquestes ajudes aniran dirigides a aquelles persones sense recursos a fons perdut. En funció del nivell d'ingressos d'aquestes persones, podran arribar a cobrir fins a tota la quota del pressupost comunitari de la reforma. Així mateix, i com a contrapartida, la persona beneficiària no podrà vendre l'habitatge en el període de 10 anys. Ni ell, ni els seus hereus. En cas d'incomplir aquest requisit, haurien de retornar aquesta subvenció. 

La supressió de les barreres arquitectòniques acostuma a estar relacionada amb l'antiguitat dels immobles. Al País Basc molts immobles no estan adaptats perquè les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat puguin accedir als seus habitatges fàcilment i de forma autònoma. En aquests casos, són les comunitats de veïns les que es veuen en l'obligació de pagar les reformes del bloc en matèria d'accessibilitat, afectant aquest despesa i en gran part a les persones grans amb pocs ingressos econòmics. 

Per ajudar a les persones d'avançada edat a sufragar el cost d'aquestes reformes s'ha dissenyat una subvenció específica per realitzar obres en matèria d'accessibilitat. No solament per a la instal·lació d'elevadors, sinó també per a rampes i la millora dels accessos al propi immoble. La data d'aquestes ajudes encara no està fixada, però es preveu que s'obriran al llarg de 2019. La subvenció comptarà amb 1,2 milions d'euros anuals, dins de la partida d'accessibilitat, que al 2019 passarà de sis a deu milions.

Al mercat existeixen moltes solucions per garantir l'accessibilitat en un edifici o habitatge. La instal·lació d'una cadira salvaescales, una plataforma salvaescales o un elevador de curt recorregut són algunes d'elles. Des de Vállida sin barreras aconsellem que contacti sempre amb un assessor expert.

Font: El Correo

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu