sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Ajudes per a la rehabilitació d'habitatges i edificis 2016

Atents als que hagueu iniciat obres de rehabilitació en comunitats de propietaris d'habitatges perquè potser podeu acollir-vos a les subvencions que publica el departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquestes obres de rehabilitació inclouen els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Poden sol·licitar-les les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges. També les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

Els edificis han de tenir com a mínim 8 habitatges, però hi ha excepcions. Poden admetre's sol·licituds d'edificis amb menys habitatges que compleixin els següents requisits:

  • Quan les obres siguin en concepte de millora en accessibilitat o millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
  • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o millora de la qualitat i sostenibilitat i a l'edifici visquin persones majors de 65 anys i/o amb discapacitat.
  • Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici qualificades com a importants, greus o molt greus.

 

Fins a quan pot presentar-se la sol·licitud?

Si les obres s'han iniciat abans del 27 de maig de 2016 i consisteixen en:

  • treballs de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que puguin representar un risc per a la seguretat de les persones o
  • per a la realització d'ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat quan a l'edifici resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o majors de 65 anys,

el termini de presentació s'inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de setembre de 2016.

2. Quan les obres s'han iniciat a partir de l'11 d'abril de 2013 i no estan incloses en el punt anterior, el termini comença el 28 d maig de 2016 i finalitza el 30 de juny de 2016.

No queden incloses...

S'exclouen d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea Metropolitana de Barcelona, ja que es regeixen per les bases de respectius Consorcis d'Habitatge.

Per a qualsevol dubte podeu consultar el document PDF adjunt o trucar a Grup Mifas:

Treballadores Socials del Grup
MIFAS Elena Gonzalez i Raquel Matés
972 41 40 41

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu