sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Condicions bàsiques d'ús de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat

El Real Decret pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament estableix les condicions del règim jurídic aplicable a persones amb alguna discapacitat reconeguda. 

Poden obtenir la targeta d'estacionament aquelles persones del territori espanyol amb reconeixement oficial de persona amb discapacitat:

Aquelles persones que presentin mobilitat reduïda, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofesionales.

Que mostrin en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofesionales.

També podran obtenir la targeta aquestes persones titulars de vehicles destinats únicament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presentin serveis de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència.

La targeta és personal i intransferible i solament pot usar-la quan el titular condueixi el vehicle o sigui transportada en ell.

Els titulars tindran el dret de reserva de plaça d'aparcament en el lloc proper al domicili o lloc de treball. També disposaran d'estacionament en els llocs habilitats per a persones amb discapacitat i estacionament en zones d'aparcament de temps limitat durant el temps necessari. Parada o estacionament a les zones reservades per a càrrega i descàrrega, sempre que no s'ocasionin perjudicis als vianants o al tràfic. Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps indispensable, sempre que no s'ocasionin perjudicis als vianants o al tràfic. Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents sempre que la destinació es trobi a l'interior de la zona.

 

Font: http://accesibilidad.aspaym.org

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu