sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Creix un 16% la taxa de discapacitat en la infancia

Actualment hi ha més nens i nenes amb discapacitat que fa una dècada. Segons un estudi americà, la taxa de discapacitat en la infància ha crescut un 16,3% al període 2009-2010, respecte el 2011-2002.

L’autora de l’informe, Amy J.Houtrow, directora de la Divisió de Medicina de Rehabilitació Pediàtrica de l’Hospital Infantil del Centre Mèdic de la Universitat de Pittsburgh, afirma que ja anteriorment hi havia una prevalencia a la discapacitat en la infancia cada vegada més gran, per la qual cosa van decidir fer una aproximació a les condicions i els factors sociodemogràfics associats a la discapacitat.

Entre d’altres, es va preguntar a més de 102.000 pares de nens de 0 a 17 anys si els seus fills tenien certes limitacions, problemas de cura personal, algún déficit o si necesita atenció especial. I van clasificar totes les variants en 3 grups: neurodesenvolupament mental, físic y d’altres, que els va permetre fer una comparativa dels resultats.

Les discapacitats relacionades amb el desenvolupament neurològic i mental van augmentar, pel contrari les discapacitats físicas van disminuir. Segons Houtrow, “l’increment a les discapacitats del desenvolupament neurològic es deuen a l’augment de la incidencia o al reconeixement dels transtorns de l’espectre autista”.

Una dada a afegir és que els petits que viuen en la pobresa experimenten majors taxes de discapacitat en ambdós períodes estudiats. Ara bé, el major creixement  va reflectir-se en els nens i nenes que viuen en famílies amb ingresos iguals o superiors al 300 per cent del nivel federal de pobresa, que gira al voltant dels 50.000 euros per any per a un grup familiar de quatre membres.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu