sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Els 5 nivells o graus d'accessibilitat

graus d'accesibilitat

Els elements accessibles o espais, es consideren accessibles quan es té en compte la diversitat dels seus usuaris quant a dimensions, edat, habilitat, força i altres característiques, en ajustar-se a les necessitats i limitacions humanes en funció de la seva edat, mobilitat reduïda temporal o permanent, etc., aconseguint una millora de la qualitat de vida de qualsevol persona. 

Nivells adaptats: S'ajusten als requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització, autònoma i amb comoditat, a les persones de mobilitat o amb qualsevol altra limitació.

Nivells practicables: No impedeixen la seva utilització autònoma, però amb suficient confort per a les persones amb mobilitat o amb qualsevol altra limitació.

Nivells visitables: No impedeix la seva utilització puntual, de forma autònoma o amb una mínima ajuda de tercers, a persones de mobilitat o amb qualsevol altra limitació.

Nivells convertibles: Amb intervencions senzilles, d'escassa entitat i baix cost, sense afectar a la seva configuració essencial, poden transformar-se en Practicables o Visitables.

Nivells inaccessibles: Són espais, itineraris o elements que no permeten a persones amb mobilitat o amb qualsevol altra limitació, la seva utilització de forma autònoma ni amb una mínima ajuda d'altres persones.

Aquesta Informació ha estat recollida de la Guia d'Accessibilitat d'Enrique Rovira-Beleta.

 

Font: Tododisca.com

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu