sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Equipaments i serveis mínims perquè una platja sigui accessible

Perquè tots puguin gaudir de la platja, hi ha uns equipaments i serveis que us detallem a continuació: 
Accés a l'entorn de la platja:

Ha d'existir un estacionament proper a la platja amb places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Ha d'haver-hi un mitjà de transport públic accessible amb el qual pugui accedir-se a la platja en cas de ser una platja urbana.

Senyalització: Indicacions d'adreça cap a la platja, recorregut, serveis i instal·lacions que disposa. 

Vorera o passeig marítim: L'ample lliure de pas mínim serà d'1,20 m per permetre el pas d'una cadira de rodes, no obstant això, l'amplària de la vorera o el passeig marítim ha de calcular-se sobre la base del flux per als vianants previst.

Quan hagi de fer-se un canvi d'adreça l'espai lliure de gir mínim serà d'1,80 m. de diàmetre.

L'altura lliure mínima de pas serà de 2,20 m. No existiran elements volats que constitueixin un risc per a persones amb discapacitat visual.

El paviment serà homogeni i antilliscant. No existiran ressaltis, desnivells o graons.

Els accessos a la platja amb desnivell se salvaran per mitjà de rampes accessibles

Senyalització dels punts accessibles de la platja i els seus serveis:
– Ample mínim de la rampa:
120m. Longitud<3m. Inclinació màxima10% 3m.
– Replà intermedi: 1,50m.x 1,50m.
– Passamans:
A banda i banda: Perllongats 30cm. en els extrems.

– Tindrà una zona d'ombra amb ombrel·les i hamaques que permetin l'estada perllongada dels usuaris on podrà realitzar-se la transferència des de la cadira de rodes a la cadira amfíbia.

Vestuaris i dutxes adaptats

Socorristes i personal de suport

Ha d'haver-hi un personal de suport i socorristes formats per a l'atenció de persones amb discapacitat. 

Ajudes tècniques disponibles per a persones amb discapacitat

Es disposarà de cadires i crosses amfíbies, armilles i cèrcols de flotació, grues per a la transferència de la persona amb mobilitat reduïda des de la cadira de roda a la cadira amfíbia.

I ara sí, a gaudir d'un estiu accessible!

Font: accesibilidad.aspaym.org

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu