sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

És la seva empresa inclusiva amb les persones discapacitades?

 La seva empresa té en compte les persones amb discapacitat en els processos de selecció de personal? El seu edifici compta amb salvaescales o pujaescales? Són els seus productes i serveis accessibles?

A partir d’ara, qualsevol empresa podrà valorar les seves polítiques i estratègies en matèria de responsabilitat social corporativa i discapacitat (RSC) a través d’un qüestionari elaborat pel CERMI (Comitè Espanyol Representant de Persones amb Discapacitat).

D’aquesta manera fàcil i ràpida, les companyies podran valorar si són organitzacions inclusives des del punt de vista de la discapacitat.

Les empreses hauran de respondre una sèrie de preguntes que s’agrupen en 7 blocs: Estratègia i lideratge, Gestió de RR.HH, Accessibilitat, Compra responsable, Clients, Acció Social i Comunicació.

Amb les respostes, el programa determina l’abast i la intensitat de les estratègies de RSC/Discapacitat, senyalant els àmbits de progressió i millora.

Test d’evaluació aquí

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu