sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Ja està oberta la convocatòria per a la concessiódels ajuts PUA

SUBVENCIONS PUA 2016

Ja està oberta la convocatòria de les ajudes PUA 2016 que el Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya atorga a les persones amb discapacitat.

Aquest programa té com a objectiu facilitar les ajudes econòmiques necessàries per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Les persones que es poden beneficiar d'aquestes ajudes han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions o requisits establerts. També poden ser beneficiàries aquelles persones amb una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau total absoluta o gran invalidesa.

Atenció perquè el termini per sol·licitar les ajudes finalitza el 17d'agost de 2016.

Quin tipus d'ajudes tècniques podrien acollir-se a les subvencions PUA?

  • Ajudes per a la mobilitat i el transport: en persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.
  • Obtenció o reconversió del permís de conduir
  • Adaptació de vehicle
  • Ajudes per al transport per assistir a determinats serveis i en els quals s'hagin de cobrir les despeses derivades de la utilització del transport públic.

 

Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació

  • Persones amb discapacitat visual: lupa tv, lupa amb llum, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres…
  • Persones amb discapacitat auditiva: audiófonos, amplificador de so ambiental, auricular, amplificador per TV i radio…
  • Persones amb discapacitat física: cadira per a pujar i baixar escales (dos persones), rampes manuals portàtils, aparells salvaescales, automatismes, elevador vàter, llit articulat, carro elevador de llit, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i WC, grua estàndard…

 

Criteris de valoració

  • El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.
  • La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que tinguin a càrrec de la persona beneficiària (consultar bases).
  • L'aprovació o denegació de les ajudes és competència del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Font: Grup Mifas

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu