sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Jornada “Drets, Accessibilitat i Compliment normatiu. ¿Què fer a partir del 5 de desembre?

Jornada accessibilitat COCEMFE Barelona

Durant la Jornada, es van abordar les conseqüències de l’incompliment de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social. Ambdues institucions, COCEMFE Barcelona i el Consell d’Advocacia Catalana van decidir celebrar aquesta Jornada amb l’objectiu de defensar el ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat, de conscienciar sobre el dret a l’accessibilitat plena i efectiva, de promoure el canvi cultural cap al disseny universal i, per últim, d’exigir el desenvolupament i compliment de la normativa. A més, amb la finalitat que en un futur es pugui fer efectiva la creació d’una comissió permanent a la qual les persones amb discapacitat puguin recórrer quan siguin objecte d’una discriminació per raó d’accessibilitat.

A continuació mostrem les conclusions principals que s’han publicat sobre aquesta Jornada. En primer lloc, es va poder fer una radiografia de la realitat de la discapacitat, denunciar l’incompliment legal, així com recollir propostes de COCEMFE sobre aquest tema i posar sobre la taula la necessitat d’impulsar la conscienciació i la sensibilització de tota la ciutadania. Actualment, a Catalunya, viuen 530.000 persones amb algun tipus de discapacitat. Seguint la mateixa línia, 1 de cada 6 llars conviu amb una persona amb discapacitat i 1 de cada 2 casos de discapacitat és causa d’una malaltia comunia. A més, només a la ciutat de Barcelona, hi viuen més de 40.000 persones amb mobilitat reduïda.

En segon lloc, en relació amb el dret i la justícia, una de les principals línies de la jornada va ser la necessitat de denunciar l’incompliment de la legalitat per aconseguir la igualtat de tracte de les persones amb discapacitat. Per això, és necessari exigir que es desenvolupin les lleis i els mitjans necessaris per aconseguir l’accessibilitat universal.

En tercer lloc, la jornada també va permetre analitzar què ha fet i què pot fer la Unió Europea (UE) per aconseguir la plena accessibilitat a tots els Estats. En quart lloc, es va poder concloure que l’elaboració del pla d’accessibilitat d’una ciutat és un treball complex a causa de la gran quantitat d’elements que és necessari analitzar. En aquest cas, Barcelona és una ciutat capdavantera en matèria d’accessibilitat encara que queda molt treball per fer. Per aconseguir-ho, és necessària la col·laboració de totes les institucions. Per últim i en la mateixa línia, es va concloure que el paper d’aquestes entitats del sector de la discapacitat és fonamental a l’hora d’avançar en matèria d’accessibilitat.

Font: cocemfe-bcn.es 

Document complet: http://cocemfe-barcelona.es/sites/default/files/docs/conclusions-jornada18catala.pdf 

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu