sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

La importància de tenir un turisme adaptat per a les persones amb discapacitat

turisme adaptat per a persones amb discapacitat

La falta d'accesibilitat no solament afecta a les persones amb alguna discapacitat, sinó que també és un problema per als establiments i serveis turístics que no poden aprofitar aquest sector del mercat, posant-se en evidència la pèrdua de possibles ingressos per no comptar amb aquests clients.

Però el realment important es aconseguir l'accessibilitat universal del transport, accessos, allotjaments, productes i serveis, perquè totes les persones amb discapacitat lleu o greu, puguin gaudir d'ells.

A més, Espanya és una de les societats més envellides del món, la qual cosa significa que encara és més necessària la universalitat d'accessos a qualsevol servei.

Una de les dificultats més conegudes per a les persones amb discapacitat son les barreres arquitectòniques que presenta l'entorn, o sigui, les infraestructures inclosa la informació i la tecnologia, però també existeixen les barreres socials referint-se a la formació de les empreses d'àmbit turístic, falta de conscienciació sobre l'accessibilitat, així com els prejudicis i la discriminació cap a alguns col·lectius d'usuaris. Existeix molt desconeixement sobre les necessitats específiques del col·lectiu i també sobre les barreres psicosocials. També existeix una falta d'informació fiable en matèria d'accessibilitat que és la que implica més risc per al turista, és per això que encara ens queda molt per millorar.

Per un món més solidari i sense barreres!

 

Font: www.compromisoempresarial.com

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu