sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

PERÍODE OBERT PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PUA 2019

ajudes pua 2019 accessibilitat

Les ajudes PUA són unes ajudes econòmiques convocades anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que van dirigides a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixen les condicions i els requisits establerts (discapacitat reconeguda amb anterioritat als 65anys).

Les ajudes PUA tenen com a objectiu contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per a millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social.

El període per a presentar les sol·licituds i la documentació necessària és de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, es poden presentar les sol·licituds del 18 de juny fins al 19 d'agost de 2019.

Les PUA contemplen diferents conceptes: prestacions per a la mobilitat i el transport, per a l'autonomia personal i la comunicació, i productes de suport per a persones amb discapacitat visual, auditiva, física, intel·lectual o derivada de salut mental):

 

  • Cadires per a pujar i baixar escales (amb ajuda de dues persones assistents).
  • Rampes manuals portàtils (amb ajuda d'una persona assistent).
  • Aparells salvaescaleras portàtils (amb ajuda d'una persona assistent).
  • Automatisme de portes.
  • Cadires salvaescaleras amb instal·lació de guia fixada en la paret (queda exclosa la instal·lació en escales d'espais comuns de comunitats de propietaris).
  • NOVETAT 2019: plataforma salvaescaleras o elevadors verticals (queda exclosa la instal·lació en escales d'espais comuns de comunitats de propietaris).

 

Les ajudes PUA no contemplen cap concepte d'obres en habitatges ni en els espais comuns dels edificis d'ús residencial.

Totes les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud, que es pot obtenir en les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d'Internet, en l'apartat:

· Formularis i documentació del web del Departament:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis

· Tràmits, del web de la Generalitat de Catalunya:
http://tramits.gencat.cat

· Tràmits, del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
http://treballiaferssocials.gencat.cat

Les oficines amb registre on poder presentar la sol·licitud són:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

Per a més informació relativa a les ajudes PUA, als tràmits i a la sol·licitud 2019:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-del-programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-pua

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu