sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Premis CERMI 2012

premis cermi valida

PREMIS:

Inclusió laboral, a la persona, projecte, experiència, empresa, entitat o administració que més s'hagi significat a afavorir l'accés a l'ocupació i a la formació, en l'esfera privada, pública o d'economia social, dignes i de qualitat, de les persones amb discapacitat.

Investigació social i científica, a la persona, projecte, experiència, empresa, entitat o administració que hagi dut a terme l'avanç o assoliment més destacats en l'àmbit de la investigació social i científica en benefici de les persones amb discapacitat. 

Acció social i cultural, a la persona, projecte, experiència, empresa, entitat, administració o poder públic que més hagi contribuït a la promoció social o cultural de les persones amb discapacitat.

Accessibilitat Universal - Fundació Vodafone, a la persona o persones, projecte, experiència, empresa, administració o poder públic que hagi desplegat la millor iniciativa en matèria d'accessibilitat universal a entorns, béns, productes i serveis a la disposició del públic.

Acció en benefici de les dones amb discapacitat, a la persona, projecte, iniciativa, empresa, entitat o poder públic que més s'hagi assenyalat en favor de les dones amb discapacitat i de la igualtat de gènere.

Mitjans de comunicació i Imatge Social de la Discapacitat, a la persona, projecte, experiència, empresa, entitat que en l'esfera dels mitjans de comunicació i la premsa més hagi afavorit la imatge i percepció normalitzades de les persones amb discapacitat per part de l'opinió pública.

Millor acció autonòmica i/o local, a la persona, projecte, experiència, iniciativa, empresa o entitat que en l'àmbit territorial d'una Comunitat o Ciutat Autònoma, o d'un municipi o entitat local, més hagi estimulat el desenvolupament humà i social de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Responsabilitat Social Empresarial / Discapacitat, a l'empresa, corporació o institució que millors polítiques, iniciatives o accions de responsabilitat social hagin desplegat en l'esfera de la discapacitat.

Trajectòria associativa, a la persona física que, des de la societat civil articulada, hagi dut a terme de manera rellevant i continuat, en l'esfera espanyola, accions d'impuls, consolidació i desenvolupament d'entitats i organitzacions no lucratives del sector social de la discapacitat.

Institucional, a la responsable política, autoritat, organització, administració o institució que més s'hagi destacat amb les seves decisions o accions en la normalització i plena participació socials de les persones amb discapacitat.

Termini: Abans del 22 de juliol de 2012

Presentació dels projectes:
CERMI
Calle de Recoletos, 1 – sota
28001 - Madrid
o per correu electrònic al compte: [email protected] 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu