sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Què és l'accessibilitat?

que es la accesibilidad

L'accessibilitat és la condició mitjançant la qual un entorn és plenament accessible a qualsevol persona, pot ser gent que sofreixi alguna discapacitat motriu que dificulta el seu desplaçament.

Tots els béns, productes, entorns i serveis han d'adaptar-se per garantir que la persona discapacitada o de mobilitat reduïda no hagi d'interrompre les seves activitats diàries per problemes d'accessibilitat.

Hi ha diferents termes per relacionar l'accessibilitat, d'entre ells destaquen:
• L'accessibilitat urbanística prové al mitjà urbà o físic.
• L'accessibilitat arquitectònica referida a edificis privats i públics.
• L'accessibilitat en el transport que pertany als mitjans de transport públics.
• L'accessibilitat en la comunicació obtinguda de la informació col·lectiva i individual.
• L'accessibilitat electrònica significa que persones discapacitades podran fer ús del contingut d'una pàgina web o a qualsevol Tecnologia d'Informació i Comunicació (TIC).

A l'actualitat, l'accessibilitat és un dret de l'individu per a l'autonomia i la mobilitat personal per al desenvolupament d'una vida independent. Per promoure-la, es fa ús de certes facilitats que ajuden a salvar els obstacles o barreres d'accessibilitat de l'entorn, aconseguint que aquestes persones realitzin la mateixa acció que pogués dur a terme una persona sense cap tipus de discapacitat. Aquestes facilitats són anomenades ajudes tècniques.
Existeix una normativa que regula que qualsevol bé, producte o entorn sigui accessible per a totes les persones.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu