sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Seguretat i protecció en elevadors i ascensors

Els elevadors i ascensors per a persones amb mobilitat reduïda, han de garantir la màxima seguretat als seus usuaris.

Per això, la nova Instrucció Tècnica sobre ascensors (Reial decret 88/2013) requereix que tots els equips que puguin ser usats per les persones, com les plataformes elevadores per a persones amb discapacitat o poca mobilitat, se sotmetin a una inspecció periòdica per un organisme de control acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

La normativa fa extensible aquesta inspecció als diferents aparells elevadors: ascensors d'habitatges unifamiliarsmontacoches d'aparcaments o qualsevol altre elevador que siguin usats per persones. 

La ENAC ha concedit les primeres acreditacions per a la inspecció d'aquest tipus d'ascensors a:

• OCA Inspecció, Control i Prevenció, S.A (Unipersonal)
• Assistència Tècnica Industrial, S.A.I. (ATISAE)

La ENAC és l'entitat designada per l'estat espanyol com a únic Organisme Nacional d'Acreditació. A més és membre espanyol de la Infraestructura Europea d'Acreditació i membre de l'EA (European Co-operation for Acreditation).

Font: periodico.laciudadaccesible.com

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu