sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Spain is accessible. Nova marca de promoció turística accessible internacional

“Spain is accessible” és una nova marca de promoció turística, que pretén distingir aquells equipaments, recursos i serveis turístics que reuneixen les condicions i facilitats per a ser promocionats entre tots aquells turistes amb mobilitat reduïda o discapacitat, des de la concepció integral de la destinació i la cadena de valor de l'experiència del turista.

Aquest segell neix d'una necessitat, la d'ajudar a les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat que vulguin venir a l'estat espanyol, i poder-los oferir tota la informació disponible en el seu idioma. Fins al moment, el primer problema que es troben els turistes estrangers quan arriben aquí és la poca informació en la seva llengua o, al contrari, un excés d'informació no comprensible.

En els últims anys, la promoció del turisme accessible al nostre país s'ha centrat a realitzar guies que recullen recursos i equipaments turístics, a mode d'inventari. A més, destaquen per la seva falta de homogenització, ja que totes usen criteris i pictogrames diferents.

“Spain is accessible” intenta resoldre tota aquesta problemàtica i per a això ha comptat amb l'opinió i ajuda dels turoperadores internacionals i nacionals especialitzats en turisme accessible. S'ha creat una plataforma que afavoreix la comunicació entre l'oferta i la demanda, i augmenta la confiança dels potencials turistes amb discapacitat cap al nostre país.

Font i més informació en: www.hosteltur.com

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu