sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Subvencions per a millorar l'accessibilitat d'habitatges de Madrid

El Programa MAD-RE subvenciona:

  • La millora de l'accessibilitat: instal·lació d'ascensors, altres dispositius o mesures de millora de l'accessibilitat, millora de l'accessibilitat en zones comunes.

  • La millora de l'eficiència energètica, en concret de les actuacions de: millora d'envolvent, sistemes de climatització i ACS, energies renovables, eficiència d'ascensors i il·luminació, estalvi d'aigua, cobertes vegetals.
  • La conservació de: estructura i cimentació (incloent obres de consolidació i de seguretat estructural permanent), cobertes i façanes, instal·lacions, elements de comunicació existents.


Les subvencions se centren principalment a les Àrees Preferents d'Impuls a la Regeneració Urbana (APIRU). Pots comprovar si el teu habitatge està en alguna d'elles mitjançant el següent enllaç:

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/dynamic/apirus/index.jsp

Qui es podrà beneficiar d'aquestes ajudes?


  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
  • Els propietaris únics d'edificis residencials d'ús habitatge en categoria unifamiliar.
  • Queden exclosos de l'obtenció d'ajudes econòmica a l'empara d'aquesta convocatòria les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms i empreses públiques, i altres ens públics.

Per a rebre més informació sobre aquest tipus d'ajudes:

Autobús-oficina: des del 12 de setembre, un autobús-oficina està recorrent les diferents APIRU’s oferint informació personalitzada a tots els veïns sobre el Pla MAD-RE.

Visitant la pàgina web de www.madrid.es (podrà consultar les Bases completes de la convocatòria de subvencions i tramitar en línia la sol·licitud).

Posant-se en contacte amb Válida sin barreras (trucant al 900 414 000 o bé enviant un e-mail a [email protected]), on un dels nostres assessors l'informarà de tot allò que necessita saber.

 

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2021

menu