sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Subvencions per a millorar l'accessibilitat d'habitatges de Madrid

El Programa MAD-RE subvenciona:

  • La millora de l'accessibilitat: instal·lació d'ascensors, altres dispositius o mesures de millora de l'accessibilitat, millora de l'accessibilitat en zones comunes.

  • La millora de l'eficiència energètica, en concret de les actuacions de: millora d'envolvent, sistemes de climatització i ACS, energies renovables, eficiència d'ascensors i il·luminació, estalvi d'aigua, cobertes vegetals.
  • La conservació de: estructura i cimentació (incloent obres de consolidació i de seguretat estructural permanent), cobertes i façanes, instal·lacions, elements de comunicació existents.


Les subvencions se centren principalment a les Àrees Preferents d'Impuls a la Regeneració Urbana (APIRU). Pots comprovar si el teu habitatge està en alguna d'elles mitjançant el següent enllaç:

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/dynamic/apirus/index.jsp

Qui es podrà beneficiar d'aquestes ajudes?


  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
  • Els propietaris únics d'edificis residencials d'ús habitatge en categoria unifamiliar.
  • Queden exclosos de l'obtenció d'ajudes econòmica a l'empara d'aquesta convocatòria les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms i empreses públiques, i altres ens públics.

Per a rebre més informació sobre aquest tipus d'ajudes:

Autobús-oficina: des del 12 de setembre, un autobús-oficina està recorrent les diferents APIRU’s oferint informació personalitzada a tots els veïns sobre el Pla MAD-RE.

Visitant la pàgina web de www.madrid.es (podrà consultar les Bases completes de la convocatòria de subvencions i tramitar en línia la sol·licitud).

Posant-se en contacte amb Válida sin barreras (trucant al 900 414 000 o bé enviant un e-mail a [email protected]), on un dels nostres assessors l'informarà de tot allò que necessita saber.

 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu