sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Supressió de barreres arquitectòniques a comunitats de veïns

Actualment, existeixen moltes persones amb mobilitat reduïda o algun tipus de discapacitat que no poden accedir fàcilment al seu habitatge, per aquest motiu, és molt important la construcció d'una rampa o una ajuda tècnica per a la supressió de les barreres arquitectòniques que presenta l'entorn.

Des del desembre de 2017, la Llei de Propietat Horitzontal exigeix la realització d'obres a qualsevol comunitat de veïns que no sigui accessible. Els beneficiaris d'aquesta normativa són les persones amb qualsevol tipus de discapacitat així com les persones que siguin majors de 70 anys.

D'aquesta manera, quan la persona interessada ho sol·liciti, les comunitats de propietaris estan obligades a realitzar les obres i actuacions necessàries per a garantir l'accessibilitat universal en qualsevol element comú que afavoreixin l'orientació o comunicació amb l'exterior. Les despeses d'aquestes obres han de ser cobertes per tots els veïns de l'immoble, sempre que l'import repercutit anualment d'aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Per a la realització d'aquestes obres i instal·lacions és necessari que el titular del dret comuniqui al president/a de la comunitat de propietaris o mancomunitat la raó per la qual es necessiten les obres d'accés.

Així i tot, ha de realitzar-se un estudi per a garantir que l'edifici pot ser modificat perquè sigui accessible, encara que la majoria de les vegades existeix una solució per a millorar l'accessibilitat de la propietat.

Les obres més comuns en aquests casos són les rampes (no poden tenir més del 12% de pendent), la instal·lació d'un salvaescales o un elevador que garanteixin una millora de la mobilitat pels espais comuns de l'edifici. Sovint, els costos per a la realització d'obres per a posar un ascensor són molt elevats, per aquest motiu, hi ha opcions més econòmiques com són la instal·lació d'una plataforma pujaescales. Una altra opció és la instal·lació d'una cadira salvaescales encara que no pot ser utilitzada per les persones que es desplacen en cadira de rodes i per tant, s'ha de tenir en compte l'usuari que al qual va destinat.

Válida sin barreras proporciona estudis a mida a través de professionals experts en accessibilitat per a determinar quina pot ser la millor opció o la que s'ajusti més a les necessitats de cada situació, sempre tenint en compte els usuaris als quals va dirigida la instal·lació així com l'espai a salvar.

Font: comunidadhorizontal.com

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu