sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Targetes d'estacionament per a PMR válides per a tota Espanya

S'apropa el Nadal i amb ell també algunes bones notícies. Aquest dimecres 24 de desembre, la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda servirà per estacionar el vehicle a les places reservades a tota Espanya independentment de la comunitat autònoma on s'hagin emès. 

D'aquesta manera, se soluciona un problema reclamat des de fa molt temps pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), ja que s'havien detectat disfuncions en la utilització de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat fins al punt que algunes no eren reconegudes en comunitats autònomes o municipis diferents al d'emissió, per la qual cosa els seus titulars no podien fer ús d'elles quan es desplaçaven fora de la seva ciutat.

Una altra novetat és que podran obtenir la targeta d'estacionament les persones o entitats titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, sempre que prestin serveis socials.

De la mateixa manera, es preveu per primera vegada, un supòsit de concessió de la targeta de manera excepcional i per raons humanitàries. És a dir, si l'evolució d'alguna malaltia provoca una reducció de la mobilitat i no es pot tramitar (per temps) el reconeixement de la discapacitat i la corresponent targeta d'estacionament, es pot sol·licitar una targeta de caràcter provisional d'un any.

L'obtenció de la targeta provisional requerirà que la patologia sigui certificada pel personal mèdic dels serveis públics de salut.

Font: europapress.eu

Foto: LaVanguardia

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu