sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Transports terrestres més accessibles

La modificació de la Llei d’Ordenació de Transports Terrestres que acaba d’aprovar el Congrés dels Diputats incorpora canvis a favor de l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Les  esmenes han estat proposades pel Comitè Espanyol de Representants de les Persones amb Discapacitat (CERMI), entre aquestes la que sol·licita que “els vehicles destinats al transport de viatgers hauran de complir les condicions bàsiques d’accessibilitat per a persones amb discapacitat que reglamentàriament siguin exigibles”. Fins al moment aquesta exigència no es contemplava a la legislació de transports terrestres.

Un altre dels punts incorporats en el text de Projecte de Llei pel Congrés és la incorporació de les organitzacions que representen a les persones amb discapacitat com a membres de ple dret del Consell Nacional de Transports Terrestres.

Per últim, el Projecte de Llei inclou i cataloga d’infracció molt greu l’incompliment de les condicions d’accessibilitat als vehicles (de transport regular de passatgers per carretera) així com també la conducta del personal (de l’empresa contratista) que impedeixi o dificulti la utilització del servei a les persones amb discapacitat.

Facilitar la lliure circulació i la mobilitat de totes les persones és un dret.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu