sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Válida sin barreras, empresa col·laboradora del projecte SILENCIS

valida sin barreras projecte silenci

"Silencis_al Bosc de la Pabordia" és un projecte que pretén fer viure als infants noves experiències relacionades amb el silenci.

Aquesta iniciativa és una proposta global que vol establir una relació directa entre l'art i l'educació actual a través del silenci. Amb l'objectiu d'enriquir la formació s'ensenya als nens a mirar d'una altra forma en el camí del coneixement, assimilant el silenci com una base per a l'equilibri, la reflexió, la creativitat, la concentració i el repòs. Observar el silenci com una eina també váida per trencar barreres.

“Silencis” ofereix durant cinc dies, cinc visions o perspectives diferents relacionades amb el silenci: arts visuals, sonores, performativas, filosòfiques i arquitectòniques: 6 exposicions, 2 espectacles, 4 classes magistrals, sortides i accions ciutadanes a càrrec de quinze professionals i artistes.

Per un món sense barreres!

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu