sol·licitar pressupost
right-chevron-white

A la nostra societat actual, és fonamental reconèixer i valorar la importància de crear entorns segurs i accessibles per a totes les persones. La inclusió és un dret bàsic que garanteix que tots els individus, independentment de les seves capacitats físiques, tinguin igualtat d'oportunitats i puguin participar plenament en la societat. En aquest article, explorarem la rellevància de disposar d'un entorn segur i accessible, i destacarem la instal·lació d'un elevador de curt recorregut per VALIDA, com a exemple de com podem promoure la inclusió en diferents espais.

La importància d'un entorn segur i accessible:

Un entorn segur i accessible és aquell que s'adapta a les necessitats de totes les persones, independentment de les seves habilitats o discapacitats. No sols es tracta de complir amb els requisits legals d'accessibilitat, sinó de fomentar la igualtat, la dignitat i l'autonomia de tots els individus. Alguns dels aspectes clau d'un entorn segur i accessible inclouen:

Accés sense barreres: Garantir l'eliminació d'obstacles físics, com a graons, desnivells o portes estretes, per a permetre que totes les persones puguin moure's lliurement i de manera segura.

Seguretat: Implementar mesures de seguretat adequades, com a passamans estables, il·luminació adequada, senyalització clara i superfícies antilliscants, per a prevenir accidents i promoure un entorn segur per a tots.

Disseny inclusiu: Incorporar un disseny universal en la planificació i construcció d'espais, considerant les necessitats de totes les persones des del principi. Això implica tenir en compte aspectes com l'accés a edificis, espais d'estacionament reservats, ascensors, banys adaptats, entre altres.

Consciència i formació: Promoure la consciència i la formació en accessibilitat entre els responsables de dissenyar i construir espais, així com entre el públic en general, per a fomentar una actitud inclusiva i garantir l'adequada utilització dels entorns accessibles.

La instal·lació d'un elevador de curt recorregut a Capellades

Un exemple destacat de la implementació de solucions accessibles és la instal·lació de l'elevador vertical METRUM per VALIDA en un local comercial de Capellades (Barcelona). Els elevadors de curt recorregut són dispositius que permeten salvar desnivells o trams d'escales de manera segura i accessible, brindant autonomia i comoditat a persones amb mobilitat reduïda. Aquest tipus d'elevadors són especialment útils en espais on no és possible instal·lar un ascensor convencional a causa de limitacions d'espai o estructurals.

La instal·lació d'aquest elevador de curt recorregut a Capellades, en un local no sols compleix amb els requisits legals d'accessibilitat, sinó que també demostra un compromís amb la inclusió i el respecte cap a totes les persones. En fer l'espai accessible, s'està brindant l'oportunitat de participar plenament en la vida social i econòmica a persones amb mobilitat reduïda, persones majors o qualsevol individu que pugui beneficiar-se d'aquesta mena de solucions.

Crear entorns segurs i accessibles és una responsabilitat social i un requisit ètic. Un entorn inclusiu no sols beneficia a les persones amb discapacitat, sinó que també millora la qualitat de vida de tots els individus en promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa en la societat. La instal·lació de solucions accessibles, com els elevadors de curt recorregut de VALIDA és un pas important cap a la construcció d'un món més inclusiu i equitatiu. És necessari continuar fomentant la consciència sobre l'accessibilitat i prendre mesures concretes per a assegurar que tots els espais siguin segurs i accessibles per a tots.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu