sol·licitar pressupost
right-chevron-white

La falta d'accessibilitat en els habitatges representa un desafiament significatiu per a les persones amb mobilitat reduïda. Les barreres arquitectòniques com a escales, desnivells o espais estrets poden dificultar enormement la seva mobilitat dins de la llar. Això no sols limita la seva independència i autonomia, sinó que també pot posar en perill la seva seguretat i benestar.

Una casa adaptada per a persones amb mobilitat reduïda és fonamental per a millorar la seva qualitat de vida i facilitar el seu dia a dia. L'eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant la instal·lació de dispositius com a elevadors o rampes permet un accés més fàcil i segur a totes les àrees de l'habitatge. A més, l'adaptació de portes, banys i cuines garanteix una major comoditat i funcionalitat per als residents amb necessitats especials.

Característiques de l'elevador de curt recorregut Vectio instal·lat a Sogorb

L'elevador de curt recorregut Vectio ofereix una solució eficient i segura per a superar desnivells dins de la llar. Amb el seu sistema d'impulsió mitjançant un cilindre hidràulic tipus bus o telescòpic sincronitzat, garanteix un desplaçament suau i silenciós. Els sistemes d'embranzida directa i la central hidràulica amb electrovàlvula d'arrencada i parada progressiva asseguren un funcionament òptim i segur.

Equipat amb un polsador manual de descens d'emergència i una consola en la cabina amb botonera proveïda d’un bombí i polsador de stop tipus bolet, Vectio ofereix un control complet i fàcil d'usar per als usuaris. La plataforma, amb barana en xapa i cristall de 1.200 mm d'altura, garanteix la seguretat durant el desplaçament.

Amb una capacitat de càrrega de 300 kg i una velocitat d'elevació de 0,10 m/s, el Vectio és capaç de satisfer les necessitats de diferents usuaris i entorns. Amb un màxim de dues parades i un recorregut màxim de 3.000 mm, proporciona una solució versàtil i eficient per a millorar l'accessibilitat dins de la llar.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu