sol·licitar pressupost
right-chevron-white

La importància de disposar d'un entorn accessible no pot subestimar-se. Per a garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, és fonamental que els entorns estiguin dissenyats de manera que puguin ser utilitzats per tots, sense importar les seves capacitats físiques. Un entorn accessible permet a les persones amb discapacitats o mobilitat reduïda participar plenament en la societat, accedir a serveis i gaudir dels mateixos drets i privilegis que la resta de la població.

Un entorn accessible és aquell que proporciona les condicions necessàries perquè totes les persones, independentment de les seves habilitats físiques, puguin desplaçar-se, interactuar i utilitzar els espais de manera autònoma i segura. Això implica l'eliminació de barreres físiques, com a escales, desnivells o estrenyiments, així com la disponibilitat de senyalització adequada, rampes, passadissos amplis i banys adaptats.

Instal·lació de plataforma salvaescales a Villaviciosa de Odón

A Villaviciosa de Odón (Madrid), un exemple destacable de compromís amb l'accessibilitat és la recent instal·lació d'una plataforma salvaescales LEIA en l'exterior d'un establiment local. Aquesta plataforma permet a les persones amb mobilitat reduïda accedir a l'emplaçament de manera còmoda i segura, superant les barreres arquitectòniques que les escales representen.

Aquesta plataforma elevadora per a trams corbs disposa d'un temps de lliurament ràpid, causant una intrusió mínima en l'escala i en l'entorn. A més, és molt fàcil d'utilitzar gràcies als seus botons de moviment ergonòmic sense pressió.

La instal·lació del salvaescales LEIA és una solució efectiva per a garantir l'accessibilitat en espais públics i comercials. A més de facilitar l'accés a persones amb discapacitats, també beneficia a les persones majors o amb lesions temporals, brindant-los l'oportunitat de participar activament en la comunitat sense limitacions.

Aquesta iniciativa a Villaviciosa de Odón demostra una visió inclusiva i respectuosa amb la diversitat dels seus ciutadans. En invertir en la instal·lació d'una plataforma salvaescales, l'establiment es posiciona com un exemple a seguir en termes d'accessibilitat. Això genera consciència sobre la importància de crear entorns inclusius i amigables per a tots.

És essencial que altres institucions i empreses segueixin aquest exemple i adoptin mesures similars per a garantir l'accessibilitat en les seves instal·lacions. En proporcionar un entorn accessible, es promou la participació activa de tots els ciutadans, es fomenta la igualtat d'oportunitats i es construeix una societat més justa i equitativa.

La instal·lació d'una plataforma salvaescales en l'exterior d'un establiment a Villaviciosa de Odón és un exemple concret de com es poden superar les barreres arquitectòniques i garantir la inclusió.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu