sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Valida signa conveni de col·laboració amb l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) per tal de treballar conjuntament i donar suport en matèria d’accessibilitat a les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda de la comarca d’Osona.

L’ADFO és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que treballa per aconseguir la inclusió social de totes les persones de la comarca d’Osona afectades per algun tipus de discapacitat física. L’ADFO treballa amb les persones per potenciar la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, acompanya a la persona i a la família en el procés, s’encarrega d’orientar i assessorar en tots els tràmits i gestions, i fomenta la participació social.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu