sol·licitar pressupost
right-chevron-white

L’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) és una associació sense ànim de lucre que lluita a favor de la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per qualsevol de les malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.

Les atàxies són un grup de Malalties Minoritàries (afecten menys d'1 persona de cada 2.000) que es caracteritzen per una degeneració progressiva espinal i/o cerebel·lar. Els símptomes varien des de problemes de coordinació, d’equilibri, pertorbacions de la marxa, problemes de parla i fins a la malaltia cardíaca. La diagnosi requereix estudis neuro-fisiològics i genètics. La majoria d’atàxies encara no tenen un tractament definitiu, encara que poden existir teràpies que millorin la qualitat de vida del pacient. Existeix bona recerca biomèdica en atàxies i l’associació vol fomentar-la i donar-la a conèixer.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu