sol·licitar pressupost
right-chevron-white

ATREMO és una Asociació sense ànim de lucre creada l'any 2007 amb l'objectiu d'aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat.

Des de Valida ajudem a eliminar barreres arquitectòniques per així contribuir a la defensa i millora dels drets de les persones amb discapacitat motora, així com a l'assistència als seus socis i a les seves famílies.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu