sol·licitar pressupost
right-chevron-white

COCEMFE, Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, és una Organització No Governamental sense ànim de lucre constituïda en 1980 amb l'objectiu d'aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica, per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vida.

En aquesta mateixa línia de treball, Valida signa un conveni de col·laboració amb COCEMFE Catalunya per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat i promoure l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu