sol·licitar pressupost
right-chevron-white

La Fundació Oncolliga Girona i comarques és una entitat sense ànim de lucre amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer per a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la província de Girona.

Aposten per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmoda la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.

Valida i la Fundació Oncolliga units per a facilitar l'entorn de la vida de les persones.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu